Duurzame warmte

Duurzame warmte

Om duurzaam warmte op te wekken zijn verschillende mogelijkheden. Hieronder lichten wij er drie toe.

Warmtepompen

Van het gas af willen is nu een begrip. Om warmte duurzaam op te wekken kunt u onder andere gebruik maken van warmtepompen. De warmwater of stoomketel wordt vervangen door een warmtepomp. Voor warm water is dit nu al gemeengoed. Belangrijk is dat er dan restwarmte op voldoende hogere temperatuur aanwezig is, zodat de toename in temperatuur door de warmtepomp beperkt blijft. Naar mate de temperatuur toename toeneemt, daalt het rendement van de warmtepomp. Deze wordt vaak uitgedrukt in de COP (Coëfficiënt of Performance). Hoe hoger de COP hoe lager het elektriciteitsverbruik.

Een luchtwarmtepomp gebruikt de buitenlucht voor het verwarmen of koelen van de binnenruimte. Tijdens het verwarmen onttrekt de warmtepomp energie uit de buitenlucht. De geleverde warmte, is opgebouwd uit de energie die ‘gratis’ uit de buitenlucht wordt onttrokken. Voor warmtepompsystemen die warmte uit water of de aarde halen, moet je diepe putten boren of honderden meters buizen leggen onder de grond. Dit is efficiënter met een hogere COP, maar heeft als nadeel dat de investeringskosten aanzienlijk hoger zijn.

Een groot voordeel van de installatie is dat je er zowel mee kunt verwarmen als koelen, door het principe in de zomer om te draaien. Zeker wanneer er sprake is van een koelvraag, is een warmtepomp systeem eigenlijk altijd aan te bevelen. Vaak kan het bestaande koelsysteem ook verwarmen en heeft men al een warmtepomp zonder dat men het weet. Nog mooier is om bij koeling gebruik te maken van bodemkoude. Dan kan je koelen met een minimaal elektriciteitsgebruik. CCS heeft meerdere systemen ontworpen en helpt u graag verder in het complexe vraagstuk van het optimale warmtepomp systeem. Een bijzonder aandachtspunt bij systemen die bodemwarmte of -koude gebruiken, is de afstelling. Het systeem dient evenveel warmte als koude uit de bodem te onttrekken. CCS adviseert u ook graag op dit vlak.

Biomassa

Nog een andere vorm van duurzaam warmte opwekken is mogelijk met biomassa. Hierbij zijn er een paar mogelijkheden: vergisting, vergassing, verbranding en torrefactie.

 • Zo kan er met vergisting biogas opgewekt worden welke benut kan worden in uw procesketel of WKK ten behoeve van het opwekken van warmte. Dit biogas kan van een boer afkomstig zijn, maar ook van een rioolwaterzuivering of een stortplaats.
 • Door middel van het vergassen van biomassa kan syngas geproduceerd worden. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer u een chemicali samenstelt uit syngas.
 • U kunt ook hout verbranden om warmte in te zetten bij uw productieproces. Om te bepalen of dit voor u een oplossing kan zijn voor het vervangen van gas of olie, of om simpelweg een besparing te realiseren kunt u de Houtverbrandingsscan invullen.
 • Als laatste is er dan nog torrefactie. Dit is het roosteren van biomassa. Het grote voordeel van deze methode is dat biomassastromen die in eerste instantie minder geschikt waren voor het inzetten in een proces, dat nu wel zijn. Bijvoorbeeld getorrefieerd hout in een kolencentrale of getorrefieerd stro in een houtketel.

Rioolwarmte

De traditionele manier om het binnenklimaat van gebouwen te beheersen is stoken in de winter en het toepassen van airconditioning in de zomer. Er is echter een alternatieve manier, namelijk energie uit rioolwater. Hiermee kan fors op fossiele brandstoffen worden bespaard. Rioolwarmte en –koude is vrijwel overal beschikbaar. Het meest efficiënt werkt het principe bij toepassing van lage-temperatuur verwarming, zoals vloerverwarming. Ook voor conventionele verwarmingssystemen is dit principe echter toepasbaar. De techniek is toepasbaar voor gebouwen of complexen met middelgrote omvang. U kunt hierbij onder andere denken aan:

 • Appartementencomplexen
 • Kantoorgebouwen
 • Scholen
 • Theaters
 • Ziekenhuizen
 • Industrie
 • Zwembaden

Werking

De temperatuur van het rioolwater varieert gedurende het jaar tussen circa 10°C in de winter en 20°C in de zomer. Om hieraan warmte te onttrekken of juist te leveren, wordt gebruik gemaakt van een warmtewisselaar in combinatie met een warmtepomp. Het rioolwater stroomt over de warmtewisselaar, waardoor warmte wordt toegevoegd of onttrokken aan een gesloten watercircuit. Dit watercircuit is aangesloten op een warmtepomp, die op zijn beurt weer is aangesloten op het netwerk van leidingen naar het (de) gebouw(en). Het rioolwater en het verwarmingscircuit zijn dus gescheiden systemen.

Financiële haalbaarheid

Klimaatbeheersing op basis van rioolwarmte en –koude vergt investeringen in een warmtewisselaar, een warmtepomp en een leidingstelsel. Daar staat tegenover dat de energiekosten substantieel zullen dalen. In de regel wordt de investering binnen 5 tot 10 jaar terugverdiend. CCS biedt u de mogelijkheid om een quickscan uit te laten voeren waarmee de haalbaarheid van een dergelijk systeem binnen korte tijd op hoofdlijnen kan worden vastgesteld.

Onafhankelijk advies

De technologie om warmte en koude uit het rioolsysteem te halen is in opkomst. In Zwitserland en Duitsland is het principe al enkele malen succesvol geïmplementeerd, maar in Nederland is het nog relatief nieuw. CCS is als onafhankelijk adviseur betrokken bij één van de eerste rioolwarmteprojecten in Nederland. Op basis van onze ervaring en onafhankelijkheid bieden wij onze opdrachtgever ondersteuning op zowel technologisch vlak als in de communicatie met leveranciers.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief