Energielabels

Energielabels

Utiliteit (EPA-U)

Utiliteitsgebouwen zijn verplicht een energielabel te hebben wanneer het gebouw wordt verkocht of verhuurd. Dit geldt voor de meeste utiliteitsgebouwen zoals o.a. kantoren, scholen, ziekenhuizen, hotels, zwembaden en winkels. Gebouwen waar een uitzondering voor geldt zijn:
– Vrijstaande gebouwen van minder dan 50 m²;
– Monumenten;
– Gebouwen voor religieuze activiteiten;
– Tijdelijke gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt;
– Gebouwen zonder installaties (bijvoorbeeld een trekkershut);

Kantoren energielabel C in 2023

Als u een kantoorpand heeft van minimaal 100 m² dan bent u naar verwachting per 1 januari 2023 verplicht om minimaal een energielabel C te hebben. Aangezien ca. 53% van de kantoren momenteel een label G t/m D heeft is de kans groot dat ook uw kantoor nog geen label C heeft. Als uw pand tegen die tijd nog geen label C heeft, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Uitzonderingen voor deze verplichting zijn wanneer:
– In het gebouw minder dan 50% als kantoor wordt gebruikt;
– Monumenten;
– Het pand binnen 2 jaar wordt gesloopt, getransformeerd of onteigend.
Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben. Het is dus verstandig om nu al te kijken naar het grondig verduurzamen van uw pand en dus ook het energielabel. Wilt u een indicatie van hoeveel invloed een maatregel op het energielabel van uw kantoor heeft? Middels de energiebesparingsverkenner van RVO kunt u hier al een indicatie van krijgen.

Handhaving

Vanaf mei 2016 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de opdracht gekregen voor het handhaven van de energielabels. De ILT is toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als de eigenaar van een gebouw bij de verkoop of verhuur geen geldig energielabel heeft kan de ILT een boete opleggen. Voor utiliteit kan de boete oplopen tot maximaal €20.250,-. De hoogste boete tot nu toe was een bedrag van ruim €10.000,- wat natuurlijk beter gebruikt had kunnen worden voor het verduurzamen van het pand.

NTA8800: Nieuwe bepalingsmethodiek voor energielabels

Op dit moment is het energielabel gebaseerd op de bepalingsmethodiek beschreven in de NEN 7120. Hierin staat zo’n 450 pagina’s vol met formules en berekeningen. Per 1 januari 2020 wordt de NEN 7120 vervangen voor een nieuwe bepalingsmethode, de NTA 8800. De NTA 8800 is gebaseerd op de nieuwste Europese normen en is van toepassing op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. De NTA 8800 zal op veel meer detailniveau kijken naar kenmerken van gebouwen en installaties. Dat blijkt ook uit de inhoud van de NTA 8800 met ongeveer 1000 pagina’s terwijl de NEN 7120 (slechts) 450 pagina’s had. De energie-index (EI), waar het energielabel nu op gebaseerd is, hiermee vervangen voor een andere maatstaf die gebaseerd is op het energieverbruik ongerekend naar kWh per m² per jaar.

Wat kan CCS Energie-advies voor u betekenen?

CCS Energie-advies heeft een brede ervaring in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Wanneer u het energielabel van uw gebouw wilt verbeteren kunnen we u advies op maat geven door:
1. Het huidige energielabel bepalen;
2. Identificeren van duurzame maatregelen die bij u toepasbaar zijn;
3. Aangeven wat de ongeveer de kosten, besparingen en terugverdientijden zijn en hoe hiermee het energielabel wordt verbeterd;
4. Ondersteunen bij de exploitatie van uw keuze aan maatregelen;
5. Het nieuwe energielabel afmelden.

Daarnaast kan CCS het energielabel combineren andere werkzaamheden zoals het voldoen aan de informatieplicht en de EED.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief