EPA-U

EPA-U

Energielabels, u kent ze wel. Ook uw woning heeft een energielabel.In 2002 heeft het Europees Parlement de EPBD-richtlijn aangenomen om het energiegebruik van de gebouwen te reduceren. Op basis van deze Europese richtlijn is het in Nederland sinds 1 januari 2008 verplicht om een energielabel te hebben voor een gebouw dat wordt verhuurd of verkocht. Het energielabel is bedoeld als bewustwordingsinstrument voor eigenaren van gebouwen. In de afgelopen 10 jaar zijn er meerdere veranderingen geweest in het energielabel.

Utiliteit (EPA-U)

Ook utiliteitsgebouwen zijn verplicht een energielabel te hebben wanneer het gebouw wordt verkocht of verhuurd. Dit geldt voor de meeste utiliteitsgebouwen zoals o.a. kantoren, scholen, ziekenhuizen, hotels, zwembaden en winkels. Gebouwen waar een uitzondering voor geldt zijn:
– Alleenstaande gebouwen van minder dan 50m²;
– Monumenten;
– Gebouwen voor religieuze activiteiten;
– Tijdelijke gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt;
– Gebouwen zonder installaties (bijvoorbeeld een trekkershut);

Kantoren energielabel C in 2023

Als u een kantoorpand heeft van minimaal 100m² dan bent u naar verwachting per 1 januari 2023 verplicht om minimaal een energielabel C te hebben. Aangezien ca. 53% van de kantoren momenteel een label G t/m D heeft is de kans groot dat ook uw kantoor nog geen label C heeft. Als uw pand tegen die tijd nog geen label C heeft, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Uitzonderingen voor deze verplichting zijn wanneer:
– In het gebouw minder dan 50% als kantoor wordt gebruikt;
– Monumenten;
– Het pand binnen 2 jaar wordt gesloopt, getransformeerd of onteigend.

Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. De verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben. Het is dus verstandig om nu al te kijken naar het verduurzamen van uw energielabel. Wilt u een indicatie van hoeveel invloed een maatregel op het energielabel van uw kantoor heeft? Klik dan op de link.

Handhaving

Vanaf mei 2016 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de opdracht gekregen voor het handhaven van de energielabels. De ILT is toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Als de eigenaar van een gebouw bij de verkoop of verhuur geen geldig energielabel heeft kan de ILT een boete opleggen. Voor woningen kan dit oplopen tot €405,- euro, voor utiliteit is de maximale boete zelfs €20.250,-.
NTA8800: Nieuwe bepalingsmethodiek voor energielabels

Op dit moment is het energielabel gebaseerd op de bepalingsmethodiek beschreven in de NEN 7120. Hierin staat zo’n 450 pagina’s vol met formules en berekeningen. Per 1 januari 2020 wordt de NEN 7120 vervangen voor een nieuwe bepalingsmethode, de NTA 8800. De NTA 8800 is gebaseerd op de nieuwste Europese normen en is van toepassing op bestaande bouw, nieuwbouw, woningbouw en utiliteitsbouw. De NTA 8800 zal veel meer op detailniveau kijken naar kenmerken van gebouwen en installaties, zo heeft de NTA 8800 op ongeveer 1000 pagina’s uitkomen terwijl de NEN 7120 (slechts) 450 pagina’s had. De energie-index (EI) komt daarmee te vervangen voor een andere maatstaaf. De naam van deze maatstaaf is nog niet bekend maar het gaat om het energieverbruik per m² per jaar. Op 20 november 2018 wordt de eerste versie officieel gepubliceerd.

Wat kan CCS Energie-advies voor u betekenen?

CCS Energie-advies heeft een brede ervaring in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Wanneer u het energielabel van uw gebouw wilt verbeteren kunnen we u advies op maat geven door:
1. Identificeren van duurzame maatregelen die bij u toepasbaar zijn;
2. Aangeven wat de maatregelen ongeveer kosten, opleveren, wat de terugverdientijd is en wat dit betekend voor het energielabel;
3. Ondersteunen bij de exploitatie van uw keuze aan maatregelen;
4. Het nieuwe energielabel afmelden.

Daarnaast kan CCS het energielabel combineren met het voldoen aan andere wetgeving op het gebied van energie zoals het activiteitenbesluit en de EED.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief