ExerCom

ExerCom

Wat is ExerCom?

ExerCom is dé software routine om exergie te berekenen in Aspen en Pro/II. Het is ontwikkeld door Jacobs Consultancy in Leiden. In de handleiding is precies omschreven hoe de routine moet worden uitgevoerd. De berekeningen van ExerCom vinden plaats tijdens de normale werking van het programma. De resultaten van ExerCom, de exergie waarden, worden weergegeven in een stroomtabel van Aspen en Pro/II.

Aspen Plus en Pro/II zijn de twee belangrijkste process flowsheeting programma’s voor de chemische en petrochemische industrie. Het gebruik van flowsheeting programma’s vergemakkelijkt het ontwerpen van chemische installaties aanzienlijk. Het programma berekent de (chemische en fysische) eigenschappen van de stofstromen en met deze informatie kan de prestatie van de fabriek bepaald worden.   Om de prestatie van de fabriek te bepalen vanuit het oogpunt van brandstofverbruik en natuurlijke bronnen dient het exergieverlies en exergetische rendement berekend worden.  Om deze te kunnen berekenen moet de exergie van de stromen bepaald worden. Dit kan door gebruik te maken van ExerCom in Aspen of Pro/II.

Voor wie is ExerCom ontwikkeld?

ExerCom is ontwikkeld voor bedrijven die Aspen Plus of Pro/II gebruiken en graag een fabriek ontwerpen met een effectiever gebruik van natuurlijke bronnen. Met behulp van de kostenmodule kan de meest efficiënte manier om natuurlijke bronnen te besparen gevonden worden.

Volgens de eerste wet van thermodynamica kan energie nooit verloren gaan. Wat verloren gaat is de kwaliteit van energie ofwel exergie. Om onze natuurlijke bronnen zo efficiënt mogelijk te benutten zijn exergie analyses een goed hulpmiddel. ExerCom maakt hierbij onderscheid tussen chemische, fysische en mix exergie voor de analyse van respectievelijk reactoren, warmte (cq. warmte/kracht) integratie en scheidingen. Om deze analyses te kunnen maken in Aspen en Pro/II is ExerCom nodig.

Waar is ExerCom verkrijgbaar?

ExerCom is verkrijgbaar bij CCS. Indien u interesse heeft in ExerCom of verdere informatie over Exercom wilt ontvangen, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met CCS. Desgewenst sturen wij u ook een handleiding van ExerCom toe.

 

Voorbeelden van cases met ExerCom

Destillatie
Benzeen en tolueen worden gescheiden door middel van een conventionele destillatiekolom. Uit de figuur kunnen we concluderen dat het minimaliseren van het exergie verlies zal resulteren in een optimale locatie invoer in schotel 9. Ook is het benodigde vermogen in de reboiler geminimaliseerd met een invoer in schotel 9.


Exergieverlies en reboiler duty versus de invoer schotel

Partiële oxidatie voor de productie van waterstof
Waterstof wordt geproduceerd door partiële oxidatie van methaan met zuurstof om kooldioxide, koolmonoxide, water en waterstof te produceren.


Energieverlies en H2-productie versus O₂/C-ratio In de figuur is te zien dat de maximale waterstof productie wordt bereikt bij een O2/C-ratio van 0,65. Terwijl het exergieverlies minimaal is bij een O2/C-ratio van 0,60. Voor een optimale productie zal de ratio tussen de 0,60 en 0,65 moeten liggen, afhankelijk van wat de voorkeur heeft, minder brandstof verbruik of meer waterstof. 

Download hier de brochure

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief