Vul eerst alle velden in

dit is opvulling voor layout
  Vul onderstaande pagina in en klik op de knop "volgende" om te zien of een houtgestookte CV-ketel op uw bedrijf rendabel is.  
    Regio:                                
  Type gebruiker:  
Info:
Om op basis van uw jaarlijkse energieverbruik de capaciteit van
de houtketel te kunnen berekenen moeten we weten voor
welke situatie u de houtketel wilt toepassen.
             
  Rechtsvorm:  
Info:
Deze keuze wordt gebruikt om te bepalen of met of zonder BTW
gerekend moet worden.

De Nederlandse overheid heeft voor ondernemers die investeren
in duurzame energie een energie investersingsaftrek regelingen
(EIA). Hierdoor mag u een extra percentage van de investering
aftrekken van u belastbare winst, waardoor u minder winstbelasting
betaald. Kijk voor meer info op de website van de belastingdienst.

http://www.belastingdienst.nl/

             
                         
  Huidige brandstof:  
Info:
Om uit te rekenen of houtverbranding financieel interessant is voor
u vergelijken wij stoken op hout met het stoken of fossiele brandstof.
Selecteer hier dus de brandstof die u nu gebruikt of de brandstof
waar u houtverbranding mee wilt vergelijken.
               
   
Info:
Vul hier in hoeveel fossiele brandstof u jaarlijks verbruikt of denkt
te gaan verbruiken in de toekomst. Uw jaarlijkse verbruik kunt u
vinden in de jaarafrekening van uw energie leverancier.
                         
   
Info:
Vul hier in hoeveel u betaald voor uw fossiele brandstof. Het tarief
kunt u vinden op uw jaarafrekening van de energieleverancier.

Let op!: door over te stappen vermijd u alleen het leveringstarief en
de energiebelasting. Het vastrecht/netwerk kosten vervallen niet of
u moet besluiten om de gasaansluiting op te heffen.
     
                 
  Keuze houtketel:  
Info:
Bij houtgestookte CV-installaties kunt u kiezen tussen haardhout-,
houtpellets- of houtsnippers gestookte installaties.
Maak hier uw keuze. Klik op de help knop voor meer informatie
over de verschillende opties
     
  Houtprijs:  
Info:
De relatief duurdere houtgestookte installatie moet zich terug verdienen
met het prijsverschil tussen hout en fossiele brandstof. Vul hier de prijs
in die u voor hout verwacht te gaan betalen.

Hout kan op verschillende manieren afgerekend worden. Selecteer eerst
hoe u het hout wilt/kunt afrekenen bij uw stookhoutleverancier.

Tip: Varieer de prijzen van uw fossiele brandstof en hout om te zien wat
het effect is op de terugverdientijd!


  Expert modes?  
           
                                       
  Expert modes: Optionele selectie van houtprijs en houtsoort              
  Houtprijs dimensie:  
Info:
Selecteer hier hoe u het
hout bij de leverancier
wilt of kunt afrekenen.

Het type hout moet
passen bij het type
ketel.

Vergeet niet de prijs
aan te passen.

Klik op het ? Voor meer
informatie                   
  Houtsoort:  
Info:
Alleen als u gekozen hebt om per m3 hout te betalen is het van belang
om de houtsoort in te vullen aangezien dit bepaald hoeveel warmte
de kuub hout opleverd.
                 
       
       
       
  Disclaimer: Deze tool geeft slechts een indicatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.            
                                       
  Houtverbrandings case          
Exploitatie overzicht      
Info:
Selecteer hier hoe u de expoitatie kosten wilt weergeven.
                     
Houtkosten  
Info:
Dit zijn de kosten voor het inkopen van hout.
                       
As afzetkosten  
Info:
Bij het verbranden van hout ontstaat as. Dit moet afgevoerd
worden als afval.
                       
Kosten onderhoud en keuring  
Info:
Uw houtketel moet jaarlijks gekeurd en goed
onderhouden worden om veilig en schoon
te blijven branden. Zie www.scios.nl
           
Info:
Dit zijn de kosten
voor uw fossiele
brandstof
     
Elektriciteitskosten  
Info:
Een houtketel met automatische houtinvoer
gebruikt meer elektriciteit dan een fossiel
gestookte ketel. Voor een goede vergelijking
zijn de elektriciteits-kosten ook berekend.
          Kosten onderhoud en keuring        
Gem. rentekosten financiering  
Info:
Bij een houtgestookte installatie zijn de investeringskosten
in de regel hoger. Voor een goede vergelijking met de
fossiele referentie case zijn daarom de rentekosten van een
mogelijke financiering meegenomen.
          Elektriciteitskosten  
Info:
Een houtketel met
automatische
houtinvoer gebruikt
meer elektriciteit
dan een fossiel
gestookte ketel.

Voor een goede
vergelijkingzijn de
elektriciteits-kosten
ook berekend.
     
Subtotaal exploitatiekosten             Gem. rentekosten financiering        
Exploitatie subsidie  
Info:
De Nederlandse overheid geeft voor houtketels >500kW
een exploitatie subsidie (SDE+). Deze kan aangevraagd worden
bij AgentschapNL.

http://www.agentschapnl.nl/SDE
        Totale exploitatiekosten        
Totale exploitatiekosten                          
                               
Totale investering  
Info:
De totaal benodigde investering in een houtgestookte installatie.
Kijk op de volgende pagina voor een overzicht.
          Totale investering  
Info:
De totaal benodigde
investering in een
fossiel gestookte
installatie. Kijk op de
volgende pagina
voor een overzicht.
     
                               
Verschil in investeringskosten  
Info:
De benodigde meer-investering om te stoken
op hout. Deze moet zich terugverdienen door
de lagere brandstofkosten.
        Simpele terugverdientijd   
Info:
Het aantal jaren waarin
u de meer-investerng
heeft terug verdient.
  jaren  
Jaarlijks voordeel t.o.v. fossiel  
Info:
Het jaarlijkse voordeel van stoken op hout ten
op zichte van fossiele brandstof. Hiermee
verdient u de meer-investerings terug.
  €/jaar                      
                         
           
                           
                                   
Houtverbranding case   Overschrijven?         Overschrijven?  
Houtketel + invoersysteem  
Info:
De investering in de houtgestookte CV-ketel (inclusief
invoersysteem indien voor een pellet of houtsnipperketel is
gekozen).

Let op! Deze prijs is slechts een indicatie gebaseerd op data van
FNR. Er zijn ketels verkrijgbaar in verschillende kwaliteits- en prijs
klassen. Laat u goed informeren alvorens een houtketel te kopen.

Deze scan gaat uit van CV-ketels en niet van houtkachels!
 
Info:
Wanneer u bijvoorbeeld al een
offerte heeft kunt u hier het
bedrag van de offerte invullen.
                   
Houtopslagsilo/invoerbunker  
Info:
Stukhout: Voor stukhoutopslag zijn geen investeringsbedragen
meegerekend. Zorg dat het hout droog wordt opgeslagen.

Pelletketel: Er zijn verschillende opties mogelijk om pellets op te
slaan. In deze tool zijn wij uitgegaan van een staande kunststof silo.
Kijk op de volgende pagina voor meer info over de inhoud.

Houtsnipperketel: Alleen de kosten voor de invoerbunker zijn
meegerekend. Aangezien u de houtsnippers vaak nat krijgt
aangeleverd zult u ook ruimte moeten reserveren voor het
drogen van de houtsnippers.
         
Info:
De benodigde investering
in de fossiel gestookte ketel.
Dit is slechts een indicatie. Er
zijn verschillende prijs- en
kwaliteitsklassen.
 
Info:
Wanneer u bijvoorbeeld al een
offerte heeft kunt u hier het
bedrag van de offerte invullen.

Ook kunt u er voor kiezen om
de investerings in de fossiel
gestookte referentieketel op
0 te zetten.
 
Waterbuffer  
Info:
Houtketels werken het beste als zij constant kunnen branden.
Om pieken op te vangen in de warmtevraag wordt daarom
vaak een waterbuffer gebruikt.

Een andere opties is een fossiel gestookte pieklast ketel.
Welke optie het beste is hangt van uw situatie en wenzen af.
Neem contact met ons op voor een uitgebreiden berekening.
        Olietank  
Info:
Wanneer u stookt op stookolie
of propaan (l) heeftu ook een
opslagtank nodig. Vaak kan
deze ook worden gehuurd of
geleased.

   
Randapparatuur  
Info:
De benodigde investering in randapparatuur zoals
- Pompen
- Kleppen
- Elektriciteitsschakelaar
- Expansievat etc.
        Randapparatuur   
Info:
Info:
De benodigde investering
in randapparatuur zoals:
- Pompen
- Kleppen
- Elektriciteitsschakelaar
- Expansievat etc.
   
Installatie           Installatie      
Subtotaal investering                              
Voordeel EIA   
Info:
Indien u een bedrijf hebt kunt u gebruik maken van de
Energie Investerings Aftrek (EIA) regeling. Kijk op de
website van de belasingdienst voor meer info.

http://www.belastingdienst.nl/
                         
Totale investering               Totale investering          
                                   
                                   
                       
Opmerking: In dit investeringsoverzicht zijn geen kosten meegenomen voor ketelruimte en rookgasafvoer. Deze zijn niet erg belangrijk voor de vergelijking en te afhankelijk  van de situatie  
 
                                   
                                   
  Houtverbranding case Overschrijven?      
Vermogen houtketel  
Info:
Het berekende benodigde vermogen van de houtketel
op basis van uw jaarlijkse verbruik en profiel.

In sommige gevallen is het voordeliger om een kleinere
houtketel te combineren met een fossiel gestookte
pieklast ketel. Neem contact met ons op voor meer
informatie.
  kW
Tip:
Wilt u een grotere of kleiner
houtgestookte CV-ketel?
Vul dan hier de gewenste
capaciteit in.
kW       Vermogen fossiele ketel     kW
Rendement houtketel  
Info:
Het rendement waarmee gerekend is.

Let bij aanschaf van een houtketel goed
op het rendement. Duurdere ketels hebben
vaak een hoger rendement. Vaak is dit op
den duur voordeliger dan een goedkopere
houtketel.
  %           Rendement  
Info:
Het rendement waar mee
gerekend is.

In de praktijk is deze afhankelijk
van uw ketel en uw stookprofiel.
Hoog rendements ketels kunnen
rendemente boven de 100%
halen, maar dit wordt vaak alleen
gehaald in combinatie met lage
temperatuur verwarming zoals
vloerverwarming.
  %
Warmtevraag afgedekt  
Info:
De warmtevraag die afgedekt wordt door de houtketel.
 
          Warmtevraag afgedekt:    
Vollasturen  
Info:
Indien de ketel op de warmte vraag alleen op vol
vermogen zou leveren, kan deze in dit aantal uren.
  uren           Vollasturen  
Info:
Indien de ketel op de
warmtevraag alleen op vol
vermogen zou leveren,
kan deze in dit aantal uren.
  uren
                             
Inhoud waterbuffer  
Info:
Dit is de geadviseerde omvang van de waterbuffer. Indien u voor
een houtketel kiest met een groot modulatie bereik kan
de waterbuffer wellicht kleiner worden uitgevoerd.

Een andere optie is het toepassen van een fossiel gestookte
pieklast ketel.
  l                    
Volume houtopslag/invoerbuffer  
Info:
De inhoud van houtpellet silo of de houtsnipperinvoerbunker.
Deze inhoud is gelijk gesteld aan het jaarlijkse verbruik met als
maximum de inhoud van een vrachtwagen.
  m3           inhoud brandstoftank  
Info:
De inhoud van de brandstoftank
indien u heeft gekozen voor
propaan(l) of stookolie.
  l
                       
Hoeveelheid hout verbrand  
Info:
Om uw warmtevraag af te dekken zal zoveel ton hout in de ketel
verbrand moeten worden met het vochtgehalte hieronder weergegeven.

Het vochtgehalte waarmee u kunt stoken is afhankelijk van de ketel.
Hoe lager het vochtgehalte, hoe hoger het rendement, maar ook
hoe hoger de slijtage van uw invoersysteem.

Let-op: Deze hoeveelheid kan verschillen van de in te kopen
hoeveelheid hout, door dat het vochtgehalte anders kan zijn.
  ton/jaar           CO2 productie  
Info:
Wanneer u fossiel stookt produceerd
u jaarlijk zoveel ton CO2.Bij het
overstappen naar hout wordt dit
vermeden, omdatde CO2 die dat
vrijkomt uit de korte kringloop komt
(eerder al is opgenomen door de
bomen)
  ton/jaar
Vochtgehalte hout (ketel in)  
Info:
De houtketel stelt eisen aan het vochtgehalte van het hout.
In deze tool is gerekend met dit vochtgehalte op natte basis.
Dit betekent dat x% van het totale gewicht uit water bestaat.

Indien u hout inkoopt met een hoger vochtpercentage zult
u het eerst moeten laten drogen. Zorg dat u hier voldoende
ruimte voor heeft.
  % natte basis                    
Hoeveelheid hout in te kopen  
Info:
De hoeveelheid hout die u jaarlijks moet inkopen op de door
u in het startscherm gekozen manier van afrekenen.

         
As productie     ton /jaar                    
Benodigd opp. Houtproductie  
Info:
Voor het leveren van de benodigde hoeveelheid hout zijn ongeveer deze hoeveelheid hectares nodig.
  ha                    
                             
Elektriciteitsverbruik  
Info:
Het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van de ketel, invoersysteem en de pompen.
  kWh/jaar           Electriciteitsverbruik     kWh/jaar
Elektriciteitsprijs  
Info:
De elektriciteitsprijs waarme in deze tool is gerekend.
  €/kWh                    
                             
                         
  Deze rekentool geeft een indicatie voor de haalbaarheid van houtverbranding in uw situatie. Wanneer u een uitgebreidere analyse wilt of meer informatie wilt kunt u contact met CCS Energie advies opnemen op 0570-667000 of mailen naar info@cocos.nl  
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
                     
                   
                     
  Als u wilt dat wij contact met u opnemen vul dan uw contact gegevens in en druk op "verstuur" boven in de balk.
                     
  Naam:  
  Adres:   
  Telefoon:  
                       
  Opmerking    
       
       
Deze tool is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en wordt u aangeboden door Cornelissen Consulting Services B.V.