De Informatieplicht Energiebesparing

Ruim 100.000 bedrijven en instellingen hebben sinds januari 2019 een informatieplicht energiebesparing, als onderdeel van de Wet Milieubeheer. Deze verplichting houdt in dat er voor elke vestiging waar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas wordt gebruikt* moet worden gemeld welke energiebesparend maatregelen op jouw bedrijf van toepassing zijn, en welke al getroffen zijn. CCS Energie-advies helpt je graag om aan deze verplichting te voldoen.

*Type C bedrijven met een milieuvergunning zijn uitgezonderd van deze verplichting. Twijfel je aan je verplichting? Vul dan de wetchecker energiebesparing in die door de overheid beschikbaar is gesteld.

Vraag de informatieplichtvoorziening aan

Informatieplicht en EED

De informatieplicht energiebesparing is ook van toepassing voor alle vestigingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruiken van bedrijven die EED-plichtig zijn (oftewel bedrijven met meer dan 250 werknemers of met een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro). Bedrijven met deze verplichting moeten deze melding hebben gedaan vóór 5 december 2019. Gebeurt dit niet, dan kan het bevoegd gezag een dwangsom opleggen. CCS Energie-advies helpt je graag om ervoor te zorgen dat al uw vestigingen voldoen aan de informatieplicht.

Vraag de informatieplichtvoorziening aan

De Informatieplicht voor middelgrootgebruikers en MKB

De deadline voor de informatieplicht voor het MKB was 1 juli 2019. Heb je nog geen melding gedaan? Verzorg dit dan zo snel mogelijk om eventuele gevolgen te voorkomen. De informatieplicht energiebesparing is van toepassing als een bedrijf of instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt. Middelgrootverbruikers (moeten wél aan de informatieplicht voldoen, maar gebruiken minder dan 200.000 kWh) kunnen op onderstaande button klikken om hulp bij de informatieplicht aan te vragen. Deze knop leidt je naar ons kenniscentrum van adviseurs met betrekking tot het MKB.

Vraag de informatieplichtvoorziening aan

Informatieplicht voor grootverbruikers

De deadline voor de informatieplicht voor het MKB was 1 juli 2019. Heb je nog geen melding gedaan? Verzorg dit dan zo snel mogelijk om eventuele gevolgen te voorkomen. De informatieplicht energiebesparing is van toepassing als een bedrijf of instelling jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas gebruikt.grootverbruikers (gebruiken meer dan 200.000 kWh) kunnen op onderstaande button klikken om onze hulp in te schakelen bij de informatieplicht.

Vraag de informatieplichtvoorziening aan

Wat houdt onze voorziening in?

Het invullen van de informatieplicht vraagt technische kennis over het bedrijfspand en de aanwezig installaties. De verplichting betreft een lijst van ongeveer 50 branche specifieke , energiebesparende maatregelen. er maatregel moet worden aangegeven of deze genomen is. Zo niet, dan moet verklaard worden waarom niet en of er een alternatieve maatregel genomen is. Onze adviseurs nemen je graag het werk uit handen. Onze voorziening begint met een korte vragenlijst, waarin wij alle gegevens uitvragen die nodig zijn voor het bedrijfsbezoek. Tijdens het daarop volgende bezoek op locatie worden het pand en de installatie doorgelicht. Aan de hand van alle uitkomsten wordt de informatieplicht voor je ingevuld.

Om de rapportage in het eLoket van RVO in te vullen zijn er inloggegevens nodig (E-herkenning). Heb je deze niet, dan kunnen wij door jou gemachtigd worden om de rapportage oor jou in te dienen. Op deze manier hoeft er geen E-herkenning aangevraagd te worden en dat scheelt tijd. De resultaten van het onderzoek, oftewel de maatregelen die voor jou effectieve energiebesparing op zullen leveren, vatten we tot slot samen in een rapportage. Deze rapportage wordt met u gedeeld, samen met de identificatienummers van de indienen die namens jou is gedaan in het eLoket.

Vraag de informatieplichtvoorziening aan

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief