25 procent reductie van de CO2 emissie

25 procent reductie van de CO2 emissie

 

Volgens het Urgenda vonnis moeten we de emissie van CO2 met 25% reduceren. Aan het einde van dit jaar dient er een reductie van 25% van de CO2 emissie ten opzichte van 1990 te zijn bereikt. Dit gaan wij mogelijk halen, alleen niet op de wijze die wij hadden gewild. Nu Nederland door de corona epidemie letterlijk voor een deel is stilgevallen, zijn wij hard op weg.

De exacte emissiereductie door corona valt nog moeilijk te becijferen. Zo is het verkeer en vervoer verantwoordelijk voor ongeveer 35 miljoen ton CO2-eq. Als deze met een kwart omlaag gaat, dan is dat een vermindering van 8 miljoen ton CO2-eq. De effecten van het stilvallen van een deel van de industrie zijn daarbij nog niet meegenomen. Dit is de grootste uitstoter met 95 miljoen ton CO2-eq. De productiedaling is weliswaar minder dan 25%, maar zeker niet verwaarloosbaar.

De maatregelen die verder worden genomen, bestaan uit het (gedeeltelijk) sluiten van de drie kolencentrales. Dit levert een besparing van 5 tot 7,5 miljoen ton CO2 op. Ook zijn er nog een paar aanvullende maatregelen genomen. Zo stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van LED verlichting. Verder krijgen burgers € 35 retour als zij hun oude koelkast inleveren. De overheid intensiveert ook het toezicht op de informatieplicht van het MKB. In het kader van de informatieplicht zijn MKB ondernemingen verplicht om aan te geven welke maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of lager nog niet zijn uitgevoerd.

CO2 emissie

Dit zijn allemaal goede maatregelen. Toch blijft het bijzonder dat het kabinet niet meer inzet op de emissiereductie van de overige broeikasgassen. Fluorhoudende gassen zijn hierop een uitzondering: er zal sprake zijn van extra controle op koelinstallaties waar deze gassen vrijkomen. Verder wordt er alleen verwezen naar de maatregelen in het kader van de stikstofemissie voor het terugdringen van de methaanemissie in de landbouw. Dit is jammer. Door namelijk de mest direct na het vrij komen te vergisten kan een veehouder een besparing van 75 kg CO2-eq per ton mest bereiken.

Uitgaande van 50 miljoen ton mest (2/3e van de mest), zou dit toch een emissievermindering van 3,8 miljoen ton CO2-eq opleveren. Dit is inclusief de 1 miljard m3 groen gas, die je op deze wijze ook produceert. Het is jammer dat hier niet verder naar gekeken is en dat hier alleen naar de stikstofvoordelen wordt gekeken, die ook aanzienlijk zijn.

Over dit artikel

1 mei 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief