Bevoegde EED energieauditor: CCS helpt!

Bevoegde EED energieauditor: CCS helpt!

De EED, ofwel Energy Efficiency Directive, is een verplichting voor grote bedrijven om te voldoen aan de Europese richtlijn wat betreft energiebesparing. Onder een groot bedrijf verstaan we een organisatie met meer dan 250 medewerkers of een jaaromzet van meer dan €50 miljoen en een balanstotaal van €43 miljoen. De EED houdt in dat ondernemingen iedere vier jaar een energie-audit uit moeten laten voeren. De deadline voor de EED 2020 is bekend, waarmee de tweede ronde officieel begonnen is.

De audits geven inzicht in het energieverbruik en laten zien welke maatregelen bedrijven kunnen nemen om energie te besparen. Omgevingsdiensten controleren of bedrijven energie-audits doen en kunnen boetes opleggen wanneer bedrijven gemaakte afspraken niet na komen. Ondernemers kunnen geholpen worden door bedrijven die een bevoegde energieauditor in huis hebben om de EED audits uit te voeren.

Tactus Verslavingszorg is een instelling waarop de EED van toepassing is. Het bedrijf biedt hulp met advies aan jongeren en volwassenen voor elke vorm van verslaving, ook in combinatie met andere problematiek. Tactus Verslavingszorg hecht waarde aan duurzaamheid. Daarom hebben ze een energieauditor van CCS Energie-advies ingeschakeld om te helpen bij het voldoen aan de EED wetgeving. Onze medewerkers zijn namelijk bevoegd om deze audits uit te voeren!

Wat hebben we gedaan

CCS Energie-advies vraagt een pre-advies aan bij het landelijke kernteam EED van omgevingsdiensten, welke is gericht op drie punten:
1. Het opstellen van een energiebalans van het jaarlijkse energiegebruik en een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen (inclusief vervoer).
2. Een overzicht van alle relevante erkende maatregelen (waarbij de relevantie bepaald dient te worden aan de hand van de    referentiesituatie, en de technische en economische condities die in de erkende maatregellijst genoemd worden).
3. Een overzicht van mogelijke kosteneffectieve energiebesparingsmaatregelen op het gebied van vervoersmanagement.

Aan de hand van energie-audits bij verschillende vestigingen van Tactus Verslavingszorg maakt CCS Energie-advies rapporten die invulling geven op de bovenstaande drie punten. In december zullen deze worden ingeleverd bij de omgevingsdiensten. Hiermee geeft CCS Energie-advies inzicht in het energieverbruik en laten we zien welke energiebesparende maatregelen Tactucs kan nemen. Deze maatregelen kan Tactus binnen vijf jaar terugverdienen. Daarnaast zorgt CCS ervoor dat Tactus Verslavingszorg tijdig voldoet aan de EED wetgeving en hiermee boeteoplegging voorkomt.

Is jouw bedrijf, net als Tactus Verslavingszorg, een groot bedrijf? Heb jij meer dan 250 medewerkers in dienst of een jaaromzet van €50 miljoen en een balanstotaal van €43 miljoen? Dan behoor je tot de groep die aan de Energy Efficiency Directive dient te voldoen. Laat een bevoegde energieauditor van CCS Energie-advies jouw organisatie tijdens deze nieuwe EED ronde verder helpen. Zo krijg je inzicht in je energieverbruik, voorkom je boetes en bespaar je voor jouw organisatie veel energie! Voor meer informatie over de EED en de energie-audits kan je kijken op onze EED informatiepagina. CCS kan bedrijven ook helpen met het voldoen aan de informatieplicht. Lees hier meer over het verschil tussen de EED en de informatieplicht.

Over dit artikel

13 november 2018 / Auteur:

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief