Blog: Bijdrage methaanemissie aan warmer klimaat

Blog: Bijdrage methaanemissie aan warmer klimaat

Naast CO₂ is methaan een belangrijk broeikasgas. Zo was in het afgelopen decennium de bijdrage van CO₂ aan het broeikasgaseffect maar 1,5 keer zo groot als methaan (CH₄). Dit komt omdat methaan op de korte termijn 100 keer meer bijdraagt aan het broeikaseffect dan CO₂. Het goede nieuws is dat methaanemissie veel eenvoudiger kan worden teruggebracht dan CO₂. Een vermindering van 45% zorgt voor 0,3°C minder opwarming. Zo kunnen de methaanverliezen bij de gas- en oliewinning voor 75% voorkomen worden. Dit is belangrijk omdat methaan voor een kwart tot een derde van de opwarming zorgt. De concentratie van methaan stijgt veel harder dan CO₂. Zo is het methaanpercentage in de atmosfeer gestegen met een factor 270 van 700 parts per billion (ppb) in 1800 tot 190 000 ppb in 2020.

Een voordeel van methaan is wel dat het relatief snel vervalt. Het halveert ongeveer elke 10 jaar. Over een periode van 20 jaar is het 80 keer zo sterk als CO₂ (Global Warming Potential ofwel GWP) terwijl dit over 100 jaar nog maar 25 keer zo sterk is als CO₂. In de statistieken rekenen wij standaard met het laatste getal.

Methaanemissie en global warming potential

Methaanemissie in Nederland

Als we kijken naar Nederland is de reductie van de methaanuitstoot voor de helft verantwoordelijk voor de daling van 220 Mton CO₂ in 1990 naar 180 Mton CO₂ in 2019. Dit is vooral bereikt door geen afval meer te storten, maar dit te verbranden in ovens. Door het stortgas goed af te vangen en nuttig te gebruiken, komt het niet meer in atmosfeer. Nu is de landbouw verantwoordelijk voor 75% van de methaanemissie in Nederland ofwel 12,8 Mton CO₂ in 2019.

Emissie methaan per sector

Hiervan is mest weer verantwoordelijk voor bijna 5 Mton, zoals in volgende figuur is te zien. Door de mest te vergisten daalt de emissie ongeveer met 75%, zoals uit onderzoek van de WUR (https://edepot.wur.nl/515098) blijkt. Door alle mest in Nederland te vergisten daalt de totale CO₂-emissie 2% door de afname van de methaanemissie. Als wij echter uitgaan van een GWP van 10 jaar in plaats van de standaard 100 jaar dan is de bijdrage een factor 5 hoger. Anders gezegd: De komende 10 jaar leidt het vergisten van alle mest tot een broeikasgasreductie van 10%. Dit is exclusief de CO₂-bijdrage aan van de duurzame energie.

Laten wij ons naar het succes van de reductie van de methaanuitstoot bij stortplaatsen, richten op reductie in de mestkelder. CCS  heeft hiervoor de Bio-Up en Bio-HUB ontwikkeld, waarmee uit mest groengas of groene warmte wordt geproduceerd.  Het mooie is dat naast methaan ook nog de ammoniak (stikstof) emissie halveert. Wat wil je nog meer ?

Over dit artikel

8 september 2021 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief