Biogas als volwaardig alternatief?

Biogas als volwaardig alternatief?

De stoomketel van het aardgas af; in Denekamp zien we dat het kan!

De industrie staat voor een grote uitdaging. In 2023 dienen de grotere industriële bedrijven van het (Groningse) aardgas af te zijn. In hoeverre dit allemaal gaat lukken en voor welke industriële ondernemingen dit exact geldt, is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Wel is duidelijk dat de winning van het Groningse aardgas zal gaan stoppen.

Mono-mestvergisting

In Noord-Deurningen was CCS in opdracht van de Stichting Duurzaam Noord-Deurningen bezig met het ontwikkelen van een biogashub. In deze hub wordt per boerderij een vergister gebouwd, waarin de eigen mest vergist wordt tot biogas. Dit gas wordt via het collectieve leidingennet (de hub) getransporteerd naar afnemers. In de zoektocht naar afnemers, is het belangrijk dat je afnemers vindt die zowel in de zomer als in de winter afnemen. Dan kom je al snel bij een industriële afnemer uit. Deze vonden wij in BYK Netherlands B.V. in Denekamp.

BYK stoomketel

Voor het agrarische bedrijf betekent dit een extra inkomstenbron, want naast melk en vlees wordt er ook nog biogas geleverd. De vergiste mest (het digestaat) brengt de boer op zijn land, net zoals hij al deed voordat zijn mest vergist werd.

BYK Netherlands

BYK Netherlands is een chemisch bedrijf en produceert (was)additieven voor o.a. de verf- en kunststofverwerkende industrie. Voor de productie gebruikt BYK een stoomketel. Deze stoomketel werd speciaal voor dit project omgebouwd, zodat de stoomketel nu zowel op biogas als aardgas kan lopen. Op zich zijn er genoeg stoomketels in de markt die op biogas lopen, maar de uitdaging hier was dat de ketel zowel op biogas als aardgas en ook in de verschillende verhoudingen moest kunnen draaien. Om dit te bewerkstelligen heeft BYK een dual-fuel aardgas/biogas brander in de bestaande ketel geplaatst, waarmee volledig op biogas, aardgas of een mengsel van beide kan worden gestookt.

De volgende uitdaging is de meting van de warmte. De subsidie (de SDE+) wordt gegeven op de warmte en deze dient dan ook zo nauwkeurig mogelijk gemeten te worden. Dit gaf aanzienlijke kosten voor de stoommeter. Daarnaast heeft de stoomketel bij BYK een erg wisselend verbruik. Om deze toch zo goed mogelijk van biogas te voorzien, is er gekozen om biogas te bufferen. In het gebied lag een oude leiding van de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij). Deze is omgebouwd tot een buffer van ongeveer 8000 m3 biogas. Op deze wijze kan het profiel van BYK maximaal gevolgd worden en de verwachting is dat ongeveer 80% van het aardgas vervangen kan worden door biogas.

Milieuvoordeel

In Noord-Deurningen leveren op dit moment 7 boerenbedrijven biogas aan een industrieel bedrijf en vervangen hiermee in eerste instantie 80% van de aardgasvraag. Het doel is om dit verder uit te breiden en te kijken of het verbruik in de toekomst 100% biogas kan worden. Het mooie is hier dat de BYK door de deelnemende lokale boeren van biogas wordt voorzien. Duurzamer kan het in onze ogen niet, want het bijzondere van mono-mestvergisting is dat door het vergisten van de mest, ook de methaanuitstoot vermeden wordt. Er is dus sprake van een dubbel voordeel en winst voor alle partijen.

Ligt u als industrieel bedrijf in of tegen een landelijk gebied met veehouders, dan kijkt CCS graag naar de mogelijkheden van biogas voor uw bedrijf.

Over dit artikel

18 juli 2019 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief