Blog: Corona en ventilatie

Blog: Corona en ventilatie

Nu zitten wij door het hoge aantallen van besmettingen met elkaar in een lockdown. De vraag is natuurlijk waar komen de hoge aantallen van besmettingen vandaan. Als je de cijfers erbij pakt, dan staat de thuissituatie op één. Dat is logisch. Op twee staat visite. Op de derde plaats staat werk en op de vierde plaats staat school en ten slotte verpleeghuis of verzorgingscentrum.

Nu we de scholen gesloten hebben en het aantal werkplekken verminderd hebben (bijvoorbeeld door de sluiting van de winkels) zal het aantal besmettingen afnemen. Waar ik het in deze blog over wil hebben, is hoe wij het aantal besmettingen verder kunnen verminderen. Een belangrijk aspect is ventilatie. Corona wordt mede veroorzaakt door de overdracht via aerosolen.  Onduidelijk blijft hoe belangrijk deze route is. Wel is het inmiddels duidelijk dat er superspreaders zijn. Dit zijn besmette personen die 10 tot 1000 keer meer virussen uitscheiden dan normale besmette personen.  Om besmettingen via superspreaders te voorkomen wordt aanbevolen om een maximum van 800 ppm aan CO2 concentratie in de lucht aan te houden. De CO2 concentratie is namelijk een goede maat voor vervuiling van lucht omdat alle mensen CO2 uitstoten en door dit te meten kan bepaald worden hoe vervuild de lucht is.

Bij scholen wordt nu 1200 ppm CO2  als bovenwaarde gehanteerd. Dit is per definitie een zinvolle waarde, omdat boven de 1200 ppm CO2 je concentratievermogen afneemt. Vanuit deze optiek zou men alleen al de CO2 concentratie onder deze waarde moeten houden. Bij een steekproef onder 57 scholen bleek dat 63% van de scholen deze waarde niet haalde. Hier is werk aan de winkel, zeker als wij uit willen gaan van de veiligere waarde van 800 ppm CO2. Het is dan ook goed om te zien dat veel scholen de ramen en binnendeuren open laten en op deze wijze ventileren.  Ervaring leert dat je op deze wijze voor een luchtverversing zorgt van 10 tot 50 keer per uur en hiermee zeker onder de 800 ppm CO2 komt, terwijl bij mechanische luchtventilatie de luchtverversing veel lager ligt.

Een lastiger punt is luchtvochtigheid. Er zijn aanwijzingen dat bij lagere luchtvochtigheid het virus zich veel beter verspreidt en dat daardoor de besmettingen toenemen. De literatuur is hier nog niet duidelijk over. Waar de literatuur wel duidelijk over is, is dat bij een te lage luchtvochtigheid (10 tot 20%) de slijmvliezen uitdrogen en je daardoor vatbaarder bent voor besmettingen. Wij adviseren dan ook om van een minimale luchtvochtigheid uit te gaan, zodat uitdroging van de slijmvliezen niet optreedt. Mogelijk is 30% luchtvochtigheid een goede waarde.

Wat kan je doen? Meten is dus heel belangrijk. Wij hebben de afgelopen maanden veel voordelige CO2 meters gekocht. Met zo een metertje kan je simpel zien of een ruimte voldoende geventileerd wordt. De voordelige meters van tussen de 30 en 60 euro zijn allen onvoldoende. Alle CO2 meters die wij gekocht hebben, hadden afwijkingen van meer dan 100 ppm en zelf oplopend tot honderden ppm. Omdat de streefwaarde 800 ppm CO2 is, is dit niet acceptabel. Wij hebben nu goede ervaring met de meter van de Zweedse fabrikant SenseAir, die rond de € 166,00 kost. Bovendien heeft deze meter ook een indicatie (een oranje lampje) wanneer het CO2 gehalte in de lucht boven de 800 ppm komt en een rood lampje wanneer de waarde boven de 1200 ppm CO2 komt. Wij adviseren iedereen om dergelijke meters te kopen in een omgeving waar mensen buiten je huisgenoten samen komen.  Mocht de waarde te hoog oplopen, dan kan je de ramen open zetten. Verder adviseren wij om de lucht voldoende vochtig te houden.

Over dit artikel

22 december 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief