Blog: Een zonnige toekomst

Blog: Een zonnige toekomst

Er is goed nieuws voor gebruikers van zonne-energie. De overheid blijft het aanbrengen van zonnepanelen op de daken van particuliere woningen en bedrijfsgebouwen stimuleren. Gelukkig blijft de salderingsregeling nog drie jaar in stand tot 2023 en wordt daarna afgebouwd.

De salderingsregeling

De salderingsregeling houdt in dat zonnepaneeleigenaren de opgewekte zonnestroom die wordt teruggeleverd aan het elektriciteitsnet voor honderd procent mogen verrekenen met de aangekochte elektriciteit. Vanaf 2023 wordt de vergoeding voor de teruggeleverde zonnestroom opgesplitst in een vergoeding voor de elektriciteit, die betaald wordt door het energiebedrijf , en een vergoeding van de overheid voor de energiebelasting. Dit laatste deel wordt afgebouwd naar nul in 2031. De reden om de regeling te veranderen in 2023 is dat iedereen dan een slimme elektriciteitsmeter heeft. Voor de consument die geen slimme meter wil, zal er een aparte meter komen, die ook de teruglevering registreert. Tja, de tijd van een terugdraaiende meter is dan echt voorbij. De afbouw van het salderen zal zo plaatsvinden dat de terugverdientijd voor de consument rond de zeven jaar blijft. Dat is goed nieuws voor het invoeren van zonne-energie in Nederland.

Groei in zonne-energie

Het afgelopen jaar is sprake geweest van forse groei. Op steeds meer daken van particuliere woningen zijn zonnepanelen gelegd. Vorig jaar was de groei maar liefst 37 procent. Experts verwachten dat door het verlengen van de subsidie nog een groot aantal daken van zonnepanelen zal worden voorzien. Bedrijven maken ondertussen een inhaalslag en leggen grote zonneparken aan. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) zijn er nu ongeveer 16 miljoen zonnepanelen in gebruik (het totaal van woningen, bedrijfsgebouwen en zonneparken bij elkaar opgeteld). Het vermogen (capaciteit) van zonne-energie nam daardoor tussen 2015 en 2018 met meer dan 50 procent toe tot 4.400 megawatt. Daardoor worden nu 460.000 woningen van uit zonne-energie opgewekte stroom voorzien.

Zonne-energieNog genoeg te doen

Er is in Nederland in totaal 900 vierkante km aan dakoppervlak geschikt voor zonne-energie. Volgens een studie van Deloitte uit 2018 zou hiermee 50% van het totale elektriciteitsverbruik kunnen worden gedekt. Met het dakoppervlak van huizen kan nagenoeg het totale elektriciteitsverbruik van consumenten worden gedekt, volgens de berekeningen is dat 98%. Van de 900 vierkante km aan dakoppervlak is nu ongeveer 50 vierkante km bedekt met zonnepanelen. Er is dus nog genoeg werk aan de winkel. Een uitdaging doet zich voor met de netcapaciteit in het geval van teruglevering bij grote stallen. Ook vormt de daksterkte van grote hallen nog een probleem waaraan moet worden gewerkt. Met onze zonne-energie tak wil CCS Energie-advies bijdragen aan het verder vol leggen van alle geschikte daken met zonnepanelen. Wij richten ons hierbij op bedrijfsgebouwen en zonneparken.

Over dit artikel

10 mei 2019 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief