Blog: Export van CO2 en milieubelasting

Blog: Export van CO2 en milieubelasting

CO2 milieubelasting

Eindelijk, de CO2-emissie daalt in Nederland bij een groeiende economie. Gaat ons klimaatbeleid dan eindelijk werken? Om die vraag te beantwoorden is het nodig om beter naar de cijfers te kijken. Het gaat natuurlijk om de totale CO2-uitstoot die een Nederlandse burger veroorzaakt, niet alleen om de CO2-emissie in Nederland. Rijke landen als Nederland hebben veel productie naar lagelonenlanden zien verdwijnen. De vraag is of wij met ons hogere inkomen de vervuiling niet geëxporteerd hebben. Het mooie is dat een twee economen, Servaas Storm en Goher-ur-Rehman, dit hebben uitgezocht. Het resultaat van het onderzoek staat hieronder en het antwoord is overduidelijk, namelijk: JA. Door onze export van vervuiling zijn wij (mede-)verantwoordelijk voor de snelle toename van de CO2-emissie in China en andere lagelonenlanden.

CO2 milieubelasting

De volgende vraag die je kunt stellen is, wat gaat een Nederlandse CO2-belasting dan opleveren? Daar kan ik geen helder antwoord op geven. Wel is het goed om te realiseren dat de belasting op milieugrondslag, zoals accijns op brandstof, energiebelasting, etc. in 2005 3,5% was. Deze is gedaald naar 3,3% van het BNP (Bruto Nationaal Product) in 2017. Dus een stijging van de milieubelasting, zoals een CO2-heffing, zou op zichzelf geen probleem hoeven te zijn. De vraag is echter, wat levert zo’n hogere milieubelasting op?

Als wij hier kijken naar de Europese Unie, dan zien wij dat landen met een hogere milieubelasting geen hoger aandeel duurzame energie hebben.

De beide landen met het hoogste percentage duurzame energie zijn namelijk Zweden (53,8%) en Finland (38,7%) en het de laagste percentage duurzame energie zijn Luxemburg (5,4%) en Nederland (6,0%). Aan de hoogtes van de milieubelastingen in deze landen is te zien dat er duidelijk geen correlatie te vinden is. Volgens mij geldt ook hier de oude wijsheid dat verleiden beter is dan straffen.

Het is dan ook de vraag wat de door Wiebes voorgestelde CO2-belasting voor de industrie gaat opleveren. Het initiatief is goed, maar het belangrijkste is dat wij gewoon aan de gang gaan en bedrijven stimuleren. CCS helpt daar graag bij.

Over dit artikel

2 augustus 2019 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief