Blog: Heeft kernenergie de toekomst?

Blog: Heeft kernenergie de toekomst?

Kernenergie is vooral een optie in de rechterhoek van het politieke spectrum. Als natuurkundige ben ik buiten de politiek om wel gecharmeerd van kernenergie. Er is geen directe CO2-emissie en kernenergie is een oneindige energiebron, zeker wanneer wij de stap naar kernfusie maken. In deze blog kijk ik naar de voor- en nadelen van kernenergie.

Momenteel wordt wereldwijd 10% van alle elektriciteit met bijna 500 kernreactoren opgewekt. Hoe staat het met de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van kernenergie in West-Europa? In Europa wordt ingezet op de European Pressurized Reactor (EPR). Deze reactor wordt gezien als de meest veilige en efficiënte kernreactor ter wereld.

Momenteel zijn er in Europa twee kerncentrales volgens het EPR ontwerp in de maak. De eerste centrale wordt in Finland gebouwd, waar het project sinds 2005 bezig is. De kosten waren oorspronkelijk begroot op  3,5 miljard euro, maar nu staat de teller al op 8,5 miljard euro en de kerncentrale is nog steeds niet in bedrijf. De tweede kerncentrale komt in Normandië te staan. De bouw is in 2007 begonnen met een budget van 3,3 miljard euro. De bouw loopt nu 6 jaar achter op schema en de geschatte kosten zijn 10,5 miljard euro. Het Frans AREVA bouwt de installaties en de Franse overheid heeft hier inmiddels een belang in moeten nemen om een faillissement te voorkomen.

Een derde project wordt nu opgestart in Groot Brittannië. Deze centrale dient in 2026 klaar te zijn en de Britse overheid garandeert een prijs van 10,5 eurocent per kWh. Dit is best hoog als je dat afzet tegen de huidige marktprijs van 5 eurocent per kWh. Met bijvoorbeeld elektriciteit van windmolenparken op zee duik je hier fors onder.

Een schematische weergave van de EP Reactor.

De EP Reactor

Toekomst

Heeft dan kernenergie helemaal geen toekomst meer? Dat is te eenvoudig gesteld. In China werken ze driftig aan meer dan 30 reactoren. Daarnaast zijn er ongeveer 40 centrales al in gebruik. Frankrijk heeft in de jaren 70 de meeste van zijn 58 kerncentrales gebouwd. Een positieve erfenis hiervan is dat Frankrijk nu de laagste elektriciteitskosten en CO2 emissie voor elektriciteit heeft in Europa.

Dit maakt duidelijk dat het bouwen van één of twee kerncentrales erg lastig is. Wanneer men kiest voor kernenergie, dan is het zaak om er vol voor te gaan met minimaal tientallen centrales. De uitdaging blijft of je in Europese context met de huidige veiligheidsnormen kan concurreren tegen elektriciteit uit wind en in mindere mate zon. De huidige toekomst van kernenergie ligt in China en India, waar tientallen reactoren tegelijk worden gebouwd. Zo is er niet alleen voldoende ervaring met kerncentrales, maar is het ook mogelijk om de kosten binnen de perken te houden.

Over dit artikel

18 september 2019 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief