Blog: Klimaatbeloftes

Blog: Klimaatbeloftes

De klimaatdoelen worden steeds mooier en groter. Overal worden plannen gemaakt en in de Regionale Energie Strategieën van de lokale overheden staat de oplossing om tot 55% duurzame energie te komen in 2030.

Wanneer ik mensen spreek, proef ik overal onvoldoende vertrouwen in de overheid. De overheid belooft wel veel, maar doet onvoldoende. Uiteraard is er altijd te weinig geld. Het wantrouwen in de politiek raakt mij altijd wel. Ik antwoord dan: de overheid dat zijn wij uiteindelijk toch allemaal zelf. Ik merk dan vaak dat anderen dat niet zo ervaren.

De richting

Hoe kunnen we met dit gebrek aan vertrouwen tegenover de overheid omgaan. Heel belangrijk volgens mij is de richting. Over welke richting we moeten inslaan, daar zijn de meeste Nederlanders het vaak wel over eens. Eigenlijk ziet iedereen wel in dat meer duurzame energie gewenst is en eigenlijk ook wel noodzakelijk is. Zeker nu ons Gronings gas niet meer valt in te zetten. Doe je het niet voor het klimaat, dan wel voor de leveringszekerheid van energie om maar niet afhankelijk te worden van anderen. Over de richting is eigenlijk wel consensus. Wat gaat er dan mis?

Ten eerste wil niemand in zijn bestaan aangetast worden. De burger wil een lekker warm huis met een niet te hoge rekening, bedrijven willen zekerheid dat zij niet veel meer betalen dan concurrenten in het buitenland. Samengevat: mensen willen zaken die veilig, haalbaar en betaalbaar zijn.

Het beleid op de klimaatdoelen

Nu terug naar het beleid. Pieter Boot van het Planbureau van de Leefomgeving, het strategisch adviesorgaan van de overheid op het gebied van klimaat, geeft aan dat de afgelopen 25 jaar maar 6 van de 15 klimaatdoelen behaald zijn. Inmiddels zijn er (alweer nieuwe) ambitieuze klimaatdoelen geformuleerd voor 2030. Eigenlijk voelen wij allemaal wel aan, dat wij deze mogelijk niet gaan halen. Het is oppassen geblazen met het maken van grote plannen die ons in slaap sussen en ondertussen maar weinig opleveren. Laten we de beschikbare middelen inzetten om concrete projecten uit te voeren, die ons in de gewenste richting brengen en laten we deze projecten dan ook zo duidelijk mogelijk communiceren. Hopelijk voelen de burgers zich dan niet serieus genomen, maar gaan ze enthousiast meedoen. Ik roep de politiek ook op om dit zo te communiceren en elkaar niet te overbieden met doelen, waarvan het verleden heeft geleerd dat zij vaak niet

worden gehaald. Naast haalbaar en betaalbaar, is het ook essentieel dat de burger zich veilig voelt. Vandaar het grote belang van een betrouwbare overheid. De richting is duidelijk, nu naar een uitvoering waar velen zich in kunnen herkennen.

Klimaatdoelen Bio-HUB

Hoe draagt CCS bij?

Vanuit CCS willen we bijdragen aan concrete doelen. Een mooi voorbeeld zijn de biogas-HUBs die wij ontwikkeld hebben. Hier wordt het biogas gewonnen uit de mest op de boerderij. Dit proces vindt plaats in de vergister, eigenlijk een grote maag, waar de organische stof in de mest omgezet wordt in biogas. Dit biogas kan middels een netwerk van biogasleidingen aan de naburige industrie of andere continue gebruikers van warmte, zoals zwembaden en ziekenhuizen, geleverd worden. Dit systeem noemen we een bio-HUB. Het voordeel van deze techniek is dat het weinig nadelige invloed op het landschap heeft maar wel grote voordelen biedt, zoals vermindering van de methaan- en stikstofuitstoot. Haalbaar, veilig en wanneer we de verminderde stikstofuitstoot mee laten tellen, ook betaalbaar.

Over dit artikel

3 maart 2021 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief