Blog: Methaanemissie, het onderschatte broeikasgas

Blog: Methaanemissie, het onderschatte broeikasgas

De klimaattop in Glasgow was volgens ons een succes! Het belang van de reductie van methaanemissie is door dit topoverleg namelijk stevig op de kaart gezet. Zoals onderstaande grafiek laat zien, stijgt het percentage van methaan in de atmosfeer hard. Zelfs tijdens de coronacrisis.

Methaan grote veroorzaker opwarming aarde

Het reduceren van de emissie van methaan is belangrijk vanwege de grote invloed die het heeft op de opwarming van de aarde. Van een wereldwijde temperatuurstijging van 1°C, kan de helft worden toegeschreven aan methaan. Gelukkig zag men dit grote belang in tijdens de klimaattop in Glasgow.

Veeteelt grootste bron van emissie

De volgende vraag is dan: waar komt al die methaan vandaan en in het bijzonder die stijging? Uit een overzichtsartikel van Saunois (2020) maken we op dat veeteelt de grootste emissiebron is.

Hierbij is het belangrijk om te realiseren dat de methaanuitstoot vooral wordt veroorzaakt door dieren. In het bijzonder door herkauwers als koeien. Wereldwijd stijgen de dierenaantallen nog steeds en neemt deze bijdrage toe. Omdat de helft van het geëmitteerde methaan in ongeveer 10 jaar tijd afbreekt, betekent dit dat er voor Nederland, met dalende koeienaantallen, sprake is van een netto daling van de methaanemissie. Maar het is belangrijk dat wij méér doen. Daarom is in Glasgow afgesproken dat wij de methaanemissie met 30% terugbrengen in 2030 ten opzichte van 2020.

De landbouw in Nederland is verantwoordelijk voor 75% van de nationale methaanemissie. Daarvan is 30% afkomstig van de mestopslag. Door te vergisten met verse mest kan de methaanuitstoot van de mestopslag met 75% worden teruggebracht, zoals blijkt uit een studie van Wageningen.

Met andere woorden, door alle mest in Nederland te vergisten kan de methaanemissie met 22% worden teruggebracht. Ofwel van de gevraagde daling van 30% kunnen wij zo al 75% invullen.

Het is mooi dat het Ministerie van Landbouw dit ook ziet en daarom een nieuwe subsidieregeling heeft ingesteld. In deze nieuwe regeling zijn nu óók de mestvergisters en stikstofstrippers meegenomen.

Vragen over methaanemissie?

Heb je vragen naar aanleiding van deze blog? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs denken graag met je mee.

 

Over dit artikel

9 januari 2022 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief