Blog: Mono-mestvergisting: driedubbele klimaatwinst, maar het telt maar voor de helft

Blog: Mono-mestvergisting: driedubbele klimaatwinst, maar het telt maar voor de helft

Mono-mestvergisting met Bio-UPIn deze blog wil ik het hebben over de klimaateffecten van mono-mestvergisting. Het bijzondere van mono-mestvergisting is dat je een driedubbele klimaatwinst hebt. Hoe zit dat?  Met de mono-mestvergister zet je mest om in biogas. Deze biogas is duurzaam en veroorzaakt geen broeikaseffecten. De CO2-emissie die uitgestoten wordt, is afkomstig van de mest van het vee. Dit komt weer uit het veevoer, dat in de regel in hetzelfde jaar nog is geproduceerd. Dus is er sprake van een korte CO2-cyclus.

1 ton dagverse rundveemest geeft 32 m 3 biogas, dat equivalent is aan 21 m3 aardgas. Dit is gelijk aan een fossiele CO2-besparing van 37,4 kg.

Mono-mestvergisting dichte stalvloer

Dagverse mest

Dit geldt bij dagverse mest. Wat is dat? Dit is mest die binnen één dag van het vee in de vergister komt. Hiervoor is een emissie-arme stalvloer nodig, zoals in de illustratie hiernaast.

Een groot voordeel van deze stalvloer is dat het minder emissies geeft, omdat de mest veel minder in contact komt met de buitenlucht. Dit levert een reductie van in totaal 75% methaanemissie op. In het geval van opwaardering van het biogas tot aardgas geeft dit een reductie van 2,22 kg methaan per ton rundveemest, ofwel 62 kg  CO2 -eq aan minder broeikasgassenuitstoot, zoals berekend is door WUR. In de onderstaande figuur is aangegeven waar de besparing door de stalvoer en de toename van de emissie door de vergisting met extra mestopslag vandaan komt.

Onderzoeksresultaten bron: WUR

Een driedubbele klimaatwinst dus. De bespaarde  CO2 -emissie van 37,4 kg per ton mest verdrievoudigt tot 99,4 kg per ton mest.

SDE++

Wat jammer is, is dat bij de bepaling van het CO2-voordeel voor de SDE++ deze extra klimaatwinst van 62 kg maar voor 22,5 CO2-eq per kg mest meetelt. Het is bijzonder dat de driedubbele winst maar voor de helft meetelt. Door het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt onze berekening erkend, maar om onduidelijke redenen is deze niet overgenomen in het advies aangaande de tarieven van de SDE++.

Over dit artikel

26 maart 2021 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief