Blog: Rijden op groen gas

Blog: Rijden op groen gas

Rijden op Groen gas uit verse mest stoot het minste stikstof uit

Het gaat gebeuren, vanaf maart 2020 alle auto’s overdag maar 100 km/u rijden op de vierbaansweg om de stikstofemissie te reduceren. Een verlaging van 130 km/u naar 100 km/u levert 14% stikstofreductie op. Bijzonder voor deze doel- en gedragsmaatregel is dat het voor alle auto’s geldt, ongeacht hoeveel stikstof deze uitstoten.

Ik heb altijd geleerd dat je gewenst gedrag dient te belonen en ongewenst gedrag dient te straffen. Het doel is minder stikstof, dus het is logisch dat je alleen die auto’s minder hard laat rijden die (veel) stikstof uitstoten. Daarom is het goed om eerst te kijken, welke auto’s veel stikstof uitstoten. De onderstaande tabel, gebaseerd op onderzoek van TNO en Centrum voor Energiebesparing (CE) uit Delft uit 2014, geeft hier inzicht in.

Stikstof Emissie
Nox (g/km)
Benzine (euro 95) 0,02
LPG (retrofit) 0,09
CNG 0,03
Diesel 0,49
Elektrisch 0,00
Elektrisch (incl. fossiele opwekking) 0,07
Groen gas (monomest) -1,60

 

Duidelijk is dat er een type auto duidelijk uitspringt. Dit is de elektrische auto en dat lijkt logisch. Deze auto stoot op de weg helemaal niets uit. Niet meegenomen is echter de NOx-emissie bij de opwekking van elektriciteit. Deze is volgens CE 0,49 gram NOx per kWh in Nederland. Uitgaande van een verbruik van 0,15 kWh per km (een gemiddeld verbruik voor een elektrisch auto) geeft dit 0,07 gram per km. Nu kan je natuurlijk zeggen, ik rij op groene stroom en mijn elektrische auto heeft nul emissie. Dit is fantastisch.

Naast elektrisch rijden, scoren rijden op benzine en  CNG goed als alternatief. CNG staat voor Compressed Natural Gas en betekent gewoon rijden op aardgas. Die scoort iets slechter dan benzine. Maar hoe staat het nu met de duurzame variant, groen gas.

Groen gas

Hier ligt het voordeel echter gecompliceerder. In het geval van monomestvergisting is bij inzet van verse mest de ammoniakemissie van de mest lager dan wanneer deze op het land gebruikt zou worden. Dit geeft een zeer substantiële daling van de stikstofemissie. De vraag is, mag je dit aan toerekenen aan de persoon die een auto rijdt op groen gas. Daar heb ik geen antwoord op, maar als je dat doet, is de besparing tientalen malen groter dan de uitstoot. Bij mestvergisting van verse mest is er sprake van een reductie van de uitstoot van ammoniak. Door mestverwerking kan de uitstoot van stikstof door vermindering van de uitstoot van ammoniak nog verder worden teruggebracht.

Samengevat kunnen wij stellen: een auto op groen gas stoot veel minder stikstof uit als bij een dieselauto, en het effect is nog veel groter wanneer we de keteneffecten bij monomestvergisting meenemen. Een conclusie die ik in elk geval niet had verwacht. Het lijkt mij dan ook terecht dat autorijders op groen gas (op monomest) en groene elektriciteitsrijders gewoon 130 km/u mogen blijven rijden.

Om het mogelijk te maken om op groen gas te rijden uit verse mest heeft CCS een tankstation op de Marke geopend. Hier kan je echt tanken bij de boer. Kijk voor meer informatie op de projectpagina van RVO.

Over dit artikel

23 december 2019 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief