Blog: Verzekeringen en zonnepanelen

Blog: Verzekeringen en zonnepanelen

Tegenwoordig horen wij steeds vaker: “Ik wil graag zonnepanelen, maar mijn verzekeringspremie wordt dan veel hoger.” Wij horen zelfs mensen klagen dat het pand dan onverzekerbaar wordt. Laten wij eerst eens naar de feiten kijken. Het is inderdaad waar dat het aantal branden ten gevolge van zonnepanelen toeneemt. De schatting van TNO is dat er sprake is van een toename van enkele tientallen branden per jaar. Dat betreft nog geen procent van alle branden per jaar. Er zijn meer dan 700.000 zonnepanelen op de daken, dus het percentage branden dat het veroorzaakt kunnen we uiterst laag noemen.

Internationaal onderzoek gaat ook uit van 30 branden bij de aanleg van één miljoen systemen.  Deze getallen komen goed overeen. Wanneer we er meer op detailniveau naar kijken, zien wij dat de meeste branden in het eerste jaar optreden dat het systeem met zonnepanelen draait. Als wij er zo naar kijken, is de kans op brand 0,014% het eerste jaar bij gebruik van zonnepanelen bij woonhuizen op basis van de 170.000 systemen die er in 2018 zijn aangelegd. Hierna daalt de kans op brand erg snel. Voor zakelijke panden is er helaas onvoldoende data om tot een goede berekening te komen.

Mogelijke oorzaken

Als we dan verder kijken naar de mogelijke oorzaken, dan ontstaan de meeste branden bij panelen die fungeren als dakpannen. Onder deze panelen, kan de temperatuur oplopen tot wel 80°C. Een brandje kan dan snel ontstaan. Verder zijn de kabel en connectoren vaak het probleem. De converter zet de gelijkstroom van de zonnepanelen om naar wisselspanning voor het net. Bij de verbinding gaat het wel eens mis. Essentieel is dat dit goed wordt aangelegd. Een veel gemaakte fout is dat de connectoren, die in elkaar geschoven worden, niet van hetzelfde merk zijn. Dit leidt vaak tot extra weerstand, waardoor de temperatuur oploopt en er brand kan ontstaan. Dit gebeurt vaak bij panelen, die fungeren als dakpannen. Systemen die op daken liggen, voeren de warmte af naar de buitenlucht.

Een ander punt van aandacht is dat iedereen zonnepanelen kan aanleggen. Je hoeft hier niet voor gecertificeerd te zijn. Dit zou fouten in de hand kunnen werken. De branchevereniging Holland Solar stelt daarom ook voor om alle zonnestroominstallateurs een opleiding te laten volgen.

Het merkwaardige is dat juist de verzekeringspremies voor zakelijke vastgoed stijgen en niet voor woningen.  In de regel betreft het een verdubbeling van de premie, maar er zijn ook situaties bekend dat de verzekeringmaatschappij aangeeft de verzekering op te zeggen als er zonnepanelen worden aangelegd. Het blijft merkwaardig als je in ogenschouw neemt dat het grootse risico zich voordoet in het eerste jaar en dan bovendien nog bij panelen die als dakpan dienen. Een systeem wat eigenlijk niet voorkomt in het zakelijke vastgoed. Terwijl bij ons weten de premies in de particuliere sector niet stijgen ten gevolge van zonnepanelen. Dit blijft uitermate merkwaardig.

Over dit artikel

20 december 2019 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief