Blog: willen we wel groen gas?

Blog: willen we wel groen gas?

Geen onderwerp zo hot als aardgas op dit moment. De kranten staan er vol van! De term energiearmoede valt. De consument wordt gewaarschuwd voor hogere kosten voor aardgas: het wordt peperduur. De onderstaande figuur laat de stijgende prijs van gas goed zien. Hier staat €/MWh bijna gelijk aan een cent per m3 aardgas. Vergeet niet dat dit de kale prijs is. Voor consumenten is dat maar ongeveer 25% van de totale prijs van 80 cent. De overige kosten zijn vooral belastingen en in mindere mate transportkosten.

Koken op gas Groen gas uit mest als kortetermijnoplossing

Het is duidelijk dat wij het aardgas uit Slochteren missen. De oplossing is ‘Het nieuwe Slochteren’. Voor de toekomst lijkt dit al helder: waterstof uit elektriciteit, die wij op de Noordzee opwekken. De vraag is echter wat we op de korte termijn al kunnen doen? Een deeloplossing is Groen gas uit mest. Hier kan je in Nederland ongeveer 2 miljard m3 gas mee opwekken. Dit is ongeveer 5% van de totale gasvraag in Nederland. Maar als wij puur kijken naar de gebouwde omgeving, dan zien we dat daar vraag is naar 12 miljard m3 aardgas. In dat geval tikt 2 miljard m3 best aan!

Een gemiddelde woning gebruikt 1239m3 aardgas per jaar. Dit betekent dat je met 2 miljard m3 groen gas ongeveer 1,6 miljoen woningen kan verwarmen.

Omgerekend betekent dit dat een gemiddelde melkveehouder met het mest dat zijn vee produceert, ongeveer 80 woningen kan verwarmen. Dit gebeurt met behulp van een zogenaamde mestvergister: de Bio-UP. Wij vanuit CCS bieden deze technologie aan.

 

Motie over ‘mestvergisters uitsluiten van SDE++-subsidies’

Het is dan ook bijzonder dat de Tweede Kamer tijdens de algemene politieke beschouwingen een motie heeft aangenomen dat mestvergisting niet meer gestimuleerd dient te worden vanuit extra SDE++ gelden die beschikbaar komen. De motie komt van de Partij voor de Dieren. Uit deze motie blijkt helaas niet wat de beweegredenen voor afschaffing van deze subsidie zijn, maar het is jammer dat de Tweede kamer deze duurzame optie niet kan waarderen en daarmee in elk geval de boer in de kou laat staan, maar in de toekomst daarmee mogelijk ook de burger.

Gelukkig heeft de minister de motie naast zich neergelegd, omdat deze niet uitvoerbaar is. Laten wij hopen dat moties voor het stopzetten van de SDE++ subsidie voor groen gas uit mest in de toekomst niet meer worden aangenomen. Dit bevordert volgens ons het verduurzamen van de maatschappij niet en het is jammer dat het debat over de toekomst van de veehouderij in Nederland op deze wijze plaatsvindt.

Over dit artikel

10 november 2021 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief