Buurtmestvergisting is dat wat?

Buurtmestvergisting is dat wat?

In de maatschappij is grote vraag naar duurzame energie. Met de duurzame elektriciteit gaat het goed. De windmolenparken op zee en de zonneparken op land schieten de grond uit. Met duurzame warmte en gas gaat het heel wat minder. De weerstand tegen houtgestookte installaties groeit, terwijl de subsidie op co-vergisting is verlaagd. De focus van de overheid ligt op mono-mestvergistingsinstallaties. Op boerderijschaal zijn deze voor kleinere bedrijven lastig economisch haalbaar te krijgen, terwijl tegen grootschalige mestverwerking de nodige weerstand is. Biedt buurtmestvergisting dan een oplossing?

Buurtmestvergisting

Buurtmestvergisting is eigenlijk wat het woord zegt. De mest in de buurt wordt collectief vergist. Het voordeel is dat met één installatie kan worden volstaan. Eventueel kan er bij de installatie een grote na-opslag worden gebouwd in een foliebassin. Belangrijk is dat de transportkosten van mest aan- en afvoer naar en van de vergister zo laag mogelijk zijn. Er is voor het bereiken van de maximale productie van 40 m3 biogas per uur op jaarbasis al snel 20.000 ton drijfmest nodig. Door van vaste mest uit te gaan, kan deze hoeveelheid verlaagd worden, maar dan dient na afloop de mest in een decanter opnieuw gescheiden te worden. Anders zet je vaste mest om in dunne mest en dat doet de haalbaarheid van het project meestal geen goed.

Voorbeeld Maatschap Biogas I

buurtmestvergistingBegin 2019 is CCS een samenwerking begonnen met het melkveebedrijf Erik Back in Lutten. Dit project, Maatschap Biogas I, richt zich op de productie van groen gas van een mono-mestvergister. Het doel is om uiteindelijk ruim 20.000 ton per jaar aan rundveemest te vergisten. Het door de installatie geproduceerde groene gas wordt ingevoerd op het lokale gasnet.
Groen gas wordt hier geproduceerd met behulp van onze eigen gaswasser-installatie: de Bio-UP. Dit innovatieve systeem is door CCS ontwikkeld en maakt het mogelijk om op boerderijschaal biogas op te werken naar groen gas. Het systeem is energie-efficiënt doordat er weinig methaangas in het proces verloren gaat. Daarnaast werkt de Bio-UP onder lage druk, is het systeem geluidsarm en is er weinig slijtage aan de onderdelen. De Bio-UP is dé installatie die op kleine schaal lonend is.

De toekomst

CCS wil in de toekomst van mono-mestvergisting een standaardoplossing maken. De Maatschap Biogas I in Lutten is het begin van dit grotere idee. Wij streven naar een toekomst waarin alle veebedrijven hun eigen mest vergisten. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van veehouders, maar helpt ook met het verduurzamen van de landbouwsector. Ter indicatie: de 20.000 ton rundveemest die de installatie in Lutten gaat vergisten, vermijdt in totaal 1000 ton CO2-uitstoot per jaar. Wanneer we op landelijke schaal alle rundveemest gaan vergisten, is de invloed op de Nederlandse CO2-emissie bijna 1,5%.

Over dit artikel

3 juli 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief