CCS druk in weer voor goede SDE-tarieven!

CCS druk in weer voor goede SDE-tarieven!

Concepttarieven SDE+ voor biogas voor 2020

De najaarsronde voor de subsidie aanvraag SDE+ komt er aan. Belangrijk is dat deze subsidie op tijd wordt aangevraagd. Laat CCS Energie-advies je helpen bij het aanvragen van jouw SDE+ subsidie. Tegelijkertijd kijkt CCS Energie-advies ook vooruit naar de SDE+(+) regeling in 2020 en maakt zich sterk voor goede tarieven.

Publicatie conceptbeleid 2020

Planbureau voor de leefomgeving (PBL) heeft voor 2020 haar concepttarieven voor de SDE+ gepubliceerd. Tot grote verbazing van CCS Energie-advies is er voor biogas geen verbetering van de tarieven in het conceptadvies. CCS Energie-advies is verbaasd, omdat er weinig SDE+ aanvragen zijn ingediend voor biogas. Dit werd zelfs genoemd in het advies. Een verhoging van de tarieven was volgens CCS Energie-advies logischer geweest. Het beleid heeft als rode draad om het gebruik van aardgas te reduceren, ofwel te stoppen. Biogas kan daarin een uitstekende rol spelen, mits het de vergoeding krijgt die het nodig heeft.

Lobby biogassector

CCS Energie-advies heeft, na het horen van het bericht over de concepttarieven, samen met Bio-energiecluster Oost Nederland (BEON) een lobby opgezet. Hiervoor zijn alle partijen in de sector benaderd. Hierbij moet gedacht worden aan de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), Stichting Groen Gas Nederland, Biogas Branche Organisatie (BBO), Rabobank, Stichting Biomassa, Vereniging Groen Gas Producenten en LTO Nederland.
CCS Energie-advies en deze partijen hebben samen een reactie gegeven. Hiertoe is eerst alle data verzameld. Deze data is vervolgens ingevoerd in het model van Planbureau voor de leefomgeving. Hier kwamen hele andere uitkomsten uit dan verwacht. Volgens CCS Energie-advies en de overige partijen is er namelijk een tariefverhoging nodig die, afhankelijk van de categorie, 5 tot meer dan 100% (!) hoger dient te liggen.

Inmiddels is het overleg met Planbureau voor de leefomgeving geweest. Op een aantal punten, met name op het gebied van investering, heeft de werkgroep informatie gegeven.

Openstelling najaarsronde SDE+ subsidie

Heb je plannen voor een biogas of zonne-energie project? Wellicht is een SDE+ subsidie voor jou interessant. Het is van groot belang dat je snel inschrijft, wil je kans maken op toewijzing van jouw aanvraag. Zeker nu de overheid met haar beleid uitdraagt van het aardgas af te willen, is er meer vraag naar alternatieve vormen van energie. Daarom is de kans groot dat je achter het net vist, wanneer er niet op de eerste dag een aanvraag wordt ingediend. Er zijn drie rondes waarin de SDE+ subsidie aangevraagd kan worden. De eerste fase begint om 9:00 uur op 29 oktober, de tweede fase om 17:00 op 4 november en de laatste fase begint om 9:00 uur op 11 november. Na 17:00 uur op 14 november is het niet meer mogelijk om de subsidie aan te vragen.

Een belangrijke voorwaarde bij de beoordeling van de aanvraag is dat er een geldige vergunning is verleend voor het bedrijf waar de installatie geplaatst wordt.

CCS helpt graag

CCS Energie-advies helpt graag bij het indienen van een SDE+ aanvraag. Voor advies of vragen over de SDE+ regeling kun je contact opnemen met Ruurd van Schaik op +31 (0)570-667000 / +31(0)6-21548094 of per e-mail vanschaik@ccsenergieadvies.nl.

Over dit artikel

26 juli 2019 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief