CCS ontwikkelt een unieke technologie voor mestverwerking

CCS ontwikkelt een unieke technologie voor mestverwerking

De laatste decennia heeft de Nederlandse landbouw te maken met een mestoverschot. Verwerking van dit mestoverschot is tot nu toe niet echt van de grond gekomen. Grote initiatieven lopen subsidie mis, verzanden in een moeras aan vergunningen of gaan failliet. Uit berichtgeving van de pers, de overheid en verschillende landbouworganisaties, lijkt er nu echt verandering op komst. Onder druk van de Europese Unie wordt Nederland gedwongen iets te doen aan het mestoverschot. CCS Energie-advies en het bedrijf ProfitNutriënts hebben de handen ineen geslagen en samen een technologie ontwikkeld die een oplossing voor het mestoverschot op boerderijschaal biedt. Inmiddels draait een proefinstallatie op proefboerderij KTC de Marke, in Hengelo (Gelderland). Dit voorjaar wordt deze installatie bij de eerste klant geplaatst. Dit project wordt financieel ondersteund door een TKI-subsidie (Topconsortie voor Kennis en Innovatie) van RVO en de Provincie Overijssel.

Uitgangspunten

Aan de ene kant is er sprake van een overschot aan mineralen (N en P), maar aan de andere kant loopt  tegelijkertijd het organische stofgehalte in de grond terug. Vanuit die optiek is het dus ongewenst om mest af te voeren. Deze gedachte leidde tot het besluit van CCS Energie-advies en ProfiNutrients een technologie te ontwikkelen waarmee op kleinschalige wijze fosfaat en stikstof uit mest verwijderd wordt.  Mest vergisten is een goede voorbereidende stap, ten eerste omdat het systeem hiermee wordt voorzien van energie. In de tweede plaats omdat een groot deel van de stikstof (N) los komt van het organische materiaal. Het wordt van organisch stikstof mineraal stikstof. Dit is oplosbaar in water en daardoor af te scheiden.

De techniek

Onder het motto “beter goed gekopieerd dan slecht bedacht” zijn we eerst gaan kijken naar de verschillende technieken die al gebruikt werden op andere terreinen. Dat bracht ons bij waterschappen en varkenshouders, die bruikbare technieken toepassen die niet werden gebruikt in  mestverwerking.
Dit leidde tot het ontwerp van een techniek die bestaat uit 4 stappen. Na vergisting wordt het digestaat gescheiden in een dunne en een dikke fractie. Dit laatste materiaal gaat naar de opslag. De (vloeibare) dunne fractie bevat het leeuwendeel aan opgeloste mineralen en gaat naar de scheidingsinstallatie. Onder toediening van magnesium in de struvietreactor wordt dit samen met fosfaat struviet. Dit lijkt op zand, zakt naar de bodem van de reactor en wordt eenvoudig afgescheiden. Het is nu een geconcentreerde meststof met een hoog fosfaatgehalte. Dit materiaal kan geëxporteerd worden naar bijvoorbeeld wijnbouwgebieden in Frankrijk.
De volgende stap is N-verwijdering. Het materiaal wordt verwarmd en de pH wordt verhoogd. Hierdoor wordt de stikstof omgezet in ammoniak en komt het in de gasfase. De lucht met ammoniak gaat daarna door een gaswasser, zoals die ook bekend is uit de varkenshouderij. Ammoniak reageert hier met zuur tot bijvoorbeeld ammoniumsulfaat, een stof die verkocht kan worden als kunstmest.

De toekomst

Inmiddels draait de installatie een jaar op het proefboerderij KTC de Marke. Kinderziektes, zoals schuimvorming, zijn opgelost. De installatie blijft nog ongeveer een maand draaien, zodat CCS Energieadvies een goede  massa- , energie- en een mineralenbalans kan opstellen. Dit voorjaar gaat de installatie naar de eerste klant, die daarmee zijn mestprobleem omvormt tot een mestoplossing.
Wilt u meer informatie over deze technologie, of bent u geïnteresseerd in implementatie van deze technologie op uw bedrijf? Neem vrijblijvend contact op met Ruurd van Schaik op 0570-667 000 of stuur een mail naar info@ccsenergieadvies.nl

Over dit artikel

3 maart 2017 / Auteur: Ing. Ruurd van Schaik

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief