CCS werkt mee aan project GEAR@SME

CCS werkt mee aan project GEAR@SME

CCS Energie-advies doet mee aan een nieuw Europees project! Het project GEAR@SME richt zich op het versnellen van de energietransitie op bedrijventerreinen.  

De aanpak 

Om dit voor elkaar te krijgen wil het project zich gaan richten op MKB’ers in vier landen: Duitsland, Italië, Roemenië en Nederland. Hierbij gaat het project uit van vier pijlers: 

  1. Activeren 
  2. Organiseren 
  3. Mogelijk maken 
  4. Integreren 

Dat klinkt nog wat ingewikkeld. GEAR@SME wil bedrijven activeren door de samenwerking te zoeken met lokale vertrouwde partijen, zoals bijvoorbeeld de ondernemersvereniging. In samenwerking met de vertrouwde partner worden MKB-segmenten gekozen die gericht geïnformeerd worden over de voordelen van actie ondernemen op energiegebied.  Organiseren houdt in dat bedrijven worden samengebracht en dat ook leveranciers van diensten en producten worden aangehaakt. GEAR@SME neemt het initiatief om deze partijen aan elkaar te verbinden. Mogelijk maken betekent voor GEAR@SME het delen van informatie. Leveranciers, MKB’ers en vertrouwde partners krijgen allemaal toegang tot de noodzakelijke informatie om initiatief te kunnen nemen of hulp te vinden.  

Tot slot wil GEAR@SME deze aanpak van activeren, organiseren en mogelijk maken integreren in elke lokale context. Dat betekent dat de interventies op maat worden gemaakt voor de lokale context. Deze brengen wij in kaart door interviews met de vertrouwde partners, leveranciers, MKB’ers en overige betrokkenen. 

Onze rol 

CCS Energie-advies heeft veel kennis over de energietransitie op bedrijventerreinen. Daarom zijn we nauw bij het project betrokken. We zullen vanaf het begin van het project direct een belangrijke rol spelen. Wij gaan namelijk de pilot in Nederland uitvoeren. De vierdelige aanpak wordt door ons getest om te kijken of het werkt. Om dit tot een goed einde te brengen werken we in Nederland samen met twee partners: TNO en Stichting Clok. Beide partners hebben uitgebreide kennis op het gebied van de energietransitie en samenwerken met het MKB. Met deze kennis tot onze beschikking hebben wij het volste vertrouwen in de pilot! 

Wat kunt u van ons verwachten de komende tijd? Het project GEAR@SME zal in totaal 30 maanden duren. In september zullen we starten met het project. Overigens hebben we vanaf een vroeg stadium aan het projectvoorstel meegewerkt, zelfs al vanaf augustus 2019! Waarom laten we dan nu pas iets weten over dit mooie project? Omdat per eind mei alle partners de consortiumovereenkomst hebben getekend. Daarmee staat nu alles op groen voor een start in september 2020. En daar zijn we best trots op! 

 Interesse? 

Werkt u voor de gemeente of heeft u een organiserende rol binnen een bedrijventerrein in Nederland? En kunt u zich wel vinden in de aanpak van GEAR@SME? Voor de start in september zijn we nog op zoek naar mogelijke locaties voor onze pilot. Neem vooral contact met ons op, dan kunnen we samen kijken naar de opties! Ook voor meer informatie over dit project mag u altijd bij ons aankloppen. 

Over dit artikel

10 juli 2020 / Auteur:

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief