Collectief van bedrijven energie laten besparen

Collectief van bedrijven energie laten besparen

De uitdaging

Bedrijven kunnen potentieel veel aan energiebesparing en – opwekking doen. Veel bedrijven zien de nut en noodzaak er wel van in, maar overgaan tot daadwerkelijke actie en het implementeren van maatregelen is lastiger. Investeringen zijn hoog en het is vaak voor bedrijven veel uitzoekwerk om tot de juiste maatregelen te komen. De technische oplossingen om gebouwen en bedrijvigheid energiezuiniger te maken zijn er wel. Het gaat er nu om te investeren in de mind-set en praktische uitvoering. Samenwerking met andere bedrijven kan dan een uitkomst bieden. Binnen een branche of bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. Dat vergt overleg, gezamenlijke visie en onderling vertrouwen.

De oplossing

CCS Energieadvies adviseert bedrijven al 20 jaar over energiebesparingen en alternatieven. In partnerschap met TNO en de Italiaanse onderzoeksinstellingen ASTER en ENEA is eind 2017 het project BEST Energy CheckUp gestart om bedrijventerreinen te helpen verduurzamen.

Eerst wordt de interesse van de ondernemers geprikkeld via een terreinbrede energiescan op basis van publieke data. Deze scan, genaamd de Energie Potentieel Scan, is ontwikkeld door TNO. Daarmee komt de potentiële besparing in beeld. Is de interesse van de ondernemers gewekt, dan komt de volgende stap: het doorlichten van de individuele bedrijfspanden van de ondernemers, op basis van de efficiënte MKB Energy CheckUp die door CCS is ontwikkeld.

Op basis van de gewonnen informatie kan een collectief worden opzet. Dat moet een professionele energie-georiënteerde organisatie worden die collectieve maatregelen gaat implementeren. Van gezamenlijke inkoop van energie of inhuren van installateurs tot het uitwisselen van warmte via een warmtenet of het aanleggen van zonneparken of windturbines. Het doel is om de gezamenlijke kansen te pakken en het terrein energiepositief te krijgen.

In Nederland draait het project nu een pilot in het havengebied van Enschede. Op basis van de energie potentieel scan is de potentiële milieuwinst uit energiebesparing daar zo’n 35.000 ton CO2. Daarnaast wordt in Italië, op het bedrijventerrein Ponte Rizzoli en in het mode district, door en voor ondernemers gewerkt aan het identificeren en collectief toepassen van ‘best practices’ die voor veel ondernemers toepasbaar zijn.

De impact

Energiebesparing via collectieve maatregelen door samenwerking tussen bedrijven (op bedrijventerreinen of binnen branches). Bovendien kan deze samenwerking in het vervolg leiden tot mooie nieuwe initiatieven op bedrijventerreinen, zoals op het gebied van circulariteit.

Over dit artikel

11 februari 2019 / Auteur: Dr. Daniël Bakker

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief