Corona en 1,5 meter afstand is het halve verhaal

Corona en 1,5 meter afstand is het halve verhaal

Afstand houden zoals de richtlijnen van het RIVM aangeven is goed, maar er is meer dan alleen afstand. In deze blog gaan wij daar verder op in. Er zijn meerdere besmettingsroutes zoals je in het onderstaande plaatje kunt zien.

Om niet besmet te raken is afstand houden natuurlijk belangrijk. Maar wanneer je in een slecht geventileerde ruimte bent, kun je ook besmet raken. Een goed voorbeeld is een koor in de staat Washington in de VS, waar een koorlid in een oefensessie 41 andere deelnemers besmette ofwel 75% van alle koorleden.  Omdat sommige koorleden op leeftijd waren, heeft dit tot een drama geleid. In verband met de privacy is het aantal doden niet gemeld. Ook bij een koor in Amsterdam raakte 75% van de aanwezigen besmet.

Uit dit voorbeeld kunnen wij een aantal belangrijke lessen trekken over wanneer problemen kunnen ontstaan.

Opletten

Bij grote aantallen mensen in een ruimte is het opletten. Naast afstand houden is het essentieel dan voldoende te ventileren.  Wij adviseren 60 m³ verse lucht per persoon per uur. De vraag is, hoe controleer je dat? Daarvoor adviseren wij de aanschaf van een CO2 meter. Deze heb je al voor een paar tientjes.  Als de CO2-concentratie boven de 800 ppm komt, is de ventilatie onvoldoende en is het tijd om actie te ondernemen. Samen zingen of veel schreeuwen in een binnenruimte dient vermeden te worden.

Een ander punt van aandacht is dat bij balansventilatie recirculatie van lucht vermeden dient te worden. Dit is mooi weergegeven bij punt 5 in de nu getoonde figuur. Balansventilatie houdt in dat lucht in de ruimte wordt gebracht en lucht wordt afgezogen.

Speciale aandacht dient nog uit te gaan naar toiletvoorzieningen. Zorg daarbij voor voldoende afzuiging en een hele belangrijke maatregel is het sluiten van de wc-bril voor het doorspoelen. Ook in de urine kan het coronavirus zitten en wanneer het toilet niet wordt afgesloten kunnen druppeltjes zich vrij makkelijk in de ruimte verspreiden.

Luchtvochtigheid is nog een punt van discussie. Dit lijkt bij coronavirussen minder te spelen, terwijl dit bij andere griepvirussen vaak wel grote invloed heeft. Wel dient te allen tijde uitdroging vermeden te worden, maar dit speelt vooral in de winter.

Samenvattend

  • In gebouwen: ventileren, ventileren en ventileren. Om te controleren of je het goed doet kan je een mobiele CO2-meter kopen. Let er op dat het CO2-gehalte niet boven de 800 ppm uitkomt.
  • In binnenruimtes moet zingen en hard praten of schreeuwen zoveel mogelijk worden vermeden.
  • Sluit de WC-bril voor het spoelen en ventileer de WC continu.

Over dit artikel

28 mei 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief