Blog: de Europese CO2-heffing komt er

Blog: de Europese CO2-heffing komt er

Het lijkt soms zo aantrekkelijk; lekker goedkoop producten bestellen van buiten de EU. Maar door de hogere CO2-uitstoot die deze producten met zich meebrengen, tasten we het klimaat hierdoor onevenredig aan. Om die reden gaat de EU een CO2-heffing invoeren. Dit is een nobel doel, omdat wij nu veel van onze CO2-uitstoot geëxporteerd hebben naar bijvoorbeeld China. Productie met een hogere CO2-uitstoot wordt nu daar gedaan, om vervolgens de producten weer te importeren.

In de EU hebben wij het EU Trading System (ETS). De werking van het systeem is in de onderstaande figuur toegelicht. Wanneer een deelnemend bedrijf te weinig emissierechten heeft kan het bedrijf de emissierechten op de veiling erbij kopen. Als een bedrijf teveel heeft, dan kan het deze weer aan de veiling verkopen. De hoeveelheid CO2-uitstoot van de deelnemende bedrijven staat zo vast.

 

CO2-heffing

Toewerken naar 0% emissie in 2057

Het ETS houdt in dat de totale emissie voor de grotere CO2-uitstotende bedrijven gelimiteerd is. In Nederland zijn dit 419 installaties die in totaal ongeveer 85 Mton CO2 in 2019 uitstoten. Dit is bijna de helft van de totale CO2-emissie in Nederland. Elk jaar neemt het gestelde plafond wat af. Vanaf de start in 2005 is het plafond met 20% afgenomen en het doel is om toe te werken naar nul emissie in het jaar 2057. Om te voorkomen dat wij het systeem omzeilen door buiten de EU te kopen, komt er nu de CO2-heffing. Het voorstel is om te beginnen met de meest CO2-intensieve producten, namelijk cement, staal, aluminium, kunstmest en stroom. Om het concurrentievoordeel van de importheffing niet te groot te laten worden, moeten deze bedrijfstakken binnen de EU voortaan voor de emissierechten betalen. Dat is een goede keuze, ook al zijn deze sectoren hier zelf niet blij mee.

CO2-heffing: consument vs. bedrijfsleven

Al met al een goed systeem. Mijn persoonlijke mening is dat wij moeten kijken dat wij meer systemen onder de Europese emissiehandel (ETS) krijgen. Nu begint eindelijk de prijs van een ton CO2-uitstoot te stijgen naar 50 euro per ton in mei. Omgerekend is dit 9 eurocent per m3 aardgas. In vergelijking met de 35 eurocent aan energiebelasting die de consument per m3 aardgas betaalt, is dit nog laag, maar het begint nu te komen. Dat is een goede zaak, omdat de kosten voor de reductie van CO2-uitstoot wel erg eenzijdig bij de consument gelegd worden. Dit is jammer, omdat door de meest kosteneffectieve CO2-reductiemaatregelen uit te voeren uiteindelijk meer emissie bespaard kan worden. Dit is ook wat wij dagelijks in onze energiepraktijk zien. Maatregelen om de CO2-emissie te besparen bij grotere bedrijven zijn vaak niet haalbaar, terwijl duurdere maatregelen die minder CO2 besparen bij de consument en kleinere bedrijven door de hoge aardgasprijs wel haalbaar zijn. Deze onbalans leidt tot minder emissiereductie dan gewenst is.

Meer over emissiereductie lees je in de blog: Europa, klimaatneutraal?

Over dit artikel

19 juli 2021 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief