Digestaat is goed voor de bodem

Digestaat is goed voor de bodem

Er zijn heel wat kansen te verzilveren als het gaat om digestaat. Zo heeft het toevoegen van digestaat uit vergisters een positieve invloed op de bodem. Wij bij CCS zijn hier al van overtuigd maar er komen nu ook andere partijen die de positieve effecten van digestaat voor de bodem zien. En deze keer uit onverwachte hoek. Onderzoekers van Wetsus, een instituut dat zich normaliter bezighoudt met water, hebben nu hun werkveld uitgebreid naar de bodem, aldus een nieuwsbericht uit de Leeuwarder Courant van 2 december.

Het nieuwsbericht gaat over hoe de onderzoekers hebben gekeken naar hoe ze de bodem natuurlijk kunnen krijgen. Hierbij waren ze benieuwd of microbiologische kennis over water in waterzuiveringsinstallaties ook opgaat voor de bodem. De uitkomsten zijn positief, want vergisting heeft een goed effect op de bodem. Er is waarschijnlijk minder kunstmest nodig, de bodem kan beter water vasthouden en de biodiversiteit neemt toe.

Digestaat is de vaste stof die overblijft na vergisting van mest en bevat veel voedingsstoffen voor op het land. Er is echter nog weleens twijfel over de gevolgen van deze stof voor de biodiversiteit van de bodem. Eline Keuning, Moleculair Bioloog, heeft hier voor Wetsus onderzoek naar gedaan en vergeleek verschillende stukken land waaraan digestaat of drijfmest was toegevoegd. In haar onderzoek kwam naar voren dat bij digestaat de gemiddelde biodiversiteit hoger was. Ze zag ook een sterke groei van schimmels in de grond die samenwerken met planten om stoffen op te nemen en af te geven. Hierbij is de hypothese dat de bodem meer water kan vasthouden. Deze hypothese onderschreef haar collega Chris Schott. Hij en zijn collega’s hebben onderzoek gedaan op verschillende percelen zandgrond bij Heelsum in Gelderland en hieruit bleek dat digestaat in de bodem de productie van exopolysacharide (EPS) bevordert. Dit is een slijmerige substantie geproduceerd door bacteriën die verschillende deeltjes bij elkaar houdt. En meer EPS zorgt uiteindelijk voor een robuustere bodem. Digestaat kan zo een rol spelen bij het tegengaan van erosie waardoor nutriënten zoals stikstof uitspoelen. “Met vergisting heb je de meeste stikstof in de bodem maar die wordt ook het langst vastgehouden.” Schott denkt dat door slim te spelen met digestaat de bodem uiteindelijk weer kan fungeren als een spons voor water en andere voedingstoffen.

Wij zijn benieuwd naar de verdere uitkomsten van het onderzoek!

Over dit artikel

16 december 2022 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief