Blog: Wat zijn de effecten van de coronapandemie op elektrisch rijden?

Blog: Wat zijn de effecten van de coronapandemie op elektrisch rijden?

elektrisch rijden

Is het je ook opgevallen dat producten als wc-papier en koffie de laatste tijd ineens veel duurder zijn? Dit heeft te maken met het wereldwijde tekort aan grondstoffen dat tijdens de coronapandemie is ontstaan. Er zijn in de afgelopen periode nauwelijks voorraden aangelegd. Dus nu de economie langzaam weer aantrekt en de vraag naar grondstoffen stijgt, exploderen de prijzen! Ook op de (duurzame) transportsector heeft dit effect, zoals bij elektrisch rijden. Want wat betekent de grondstofprijzenstijging voor bijvoorbeeld de batterijen voor elektrische auto’s en de benodigde schaarse metalen om deze te produceren?

Onderzoek naar schaarse metalen en batterijen

Door het International Energy Agency is hier een studie naar gedaan. Alleen al de vraag van lithium en nikkel voor de productie van batterijen in auto’s geeft in 2040 een vergroting van ongeveer 40 keer de wereldproductie. In de onderstaande grafiek is vraag weergegeven als wij maximaal op elektrisch rijden gaan inzetten, namelijk 50% in 2040 (de rode lijn).  Omdat het gemiddeld 16 jaar kost om een mijn te ontwikkelen, is het belangrijk om hier goed naar te kijken.

 

Lithium productie en vraag

De prijs van batterijen is sinds 2012 met 83% gedaald door een beter ontwerp en het opschalen van de productie. De prijs van grondstoffen is nu 60% van de waarde, terwijl dit 5 jaar geleden nog 40% was. De prijsontwikkeling van lithium is erg grillig. Het afgelopen jaar is de prijs verdubbeld (zie onderstaande figuur), maar ten opzichte van 5 jaar geleden is de prijs gehalveerd.

prijsontwikkeling lithium

Uit: https://tradingeconomics.com/commodity/lithium

Batterijen gaan langer mee

Het goede nieuws is dat batterijen veel langer meegaan. Tesla geeft aan dat na 320.000 km het capaciteitsverlies slechts 20% is. Ford claimt dat een batterij meer dan 1 miljoen autokilometers mee kan. Vervolgens kan de batterij een tweede leven hebben als energie-opslag in de gebouwde omgeving om bijvoorbeeld elektriciteit uit zonnepanelen op te slaan. Een voordeel hiervan is dat dan de kosten aanzienlijk lager zullen zijn.

Recycling van de materialen is nog lastig. De eerste proeffabrieken zijn er nu, maar er wordt nu nog maar ongeveer 5% van het lithium hergebruikt (cijfers 2018). Het is een zeer energie-intensief proces en het is dan ook belangrijk dat hier voldoende alternatieven voor worden ontwikkeld.

Elektrisch rijden of op groen gasAdvies: inzet groen gas en waterstof voor vrachtverkeer

Al met al grote uitdagingen op gebied van elektrisch rijden. Voor vrachtverkeer adviseren wij dan ook om op groen gas en waterstof te gaan inzetten. Ook voor personenauto’s kan dit een goed alternatief zijn als er langere afstanden worden afgelegd.

Belangrijk is dat wij altijd kunnen beschikken over (duurzame) energie. Daartoe adviseren wij om, naast accu’s, ook te kijken naar de opslag van groen gas en waterstof. Hiervoor is de technologie al aanwezig: met een beperkte investering kan groen gas in lege aardgasvelden worden opgeslagen. Dit gebeurt nu ook al met aardgas, opdat wij altijd voldoende gas hebben.

Energieopslag stimuleren met SDE++

Het is belangrijk dat wij opslag van energie ook gaan stimuleren, zodat de energietransitie in Nederland nog soepeler verloopt. Nu wordt met de SDE++ alleen maar de opwekking van duurzame energie gestimuleerd. Dit is voordelig voor elektriciteit omdat daarvan de opwekking voordelig is en de opslag duur en nadelig voor groen gas en waterstof, omdat daarvan de opwekking duurder is, maar de opslag aanzienlijk voordeliger, in bij het bijzonder voor groen gas. Voor de gebruiker gaat natuurlijk om de integrale kostprijs van energie, die zowel opwekking, transport als continue levering bevat.

 

Over dit artikel

30 juni 2021 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief