Blog: Emissies bij mono-mestvergisting bij varkenshouderijen

Blog: Emissies bij mono-mestvergisting bij varkenshouderijen

De Wageningen University & Research (WUR) heeft een onderzoek uitgevoerd naar de emissies die voortkomen uit de mono-mestvergister op het bedrijf van varkenshouder Tijs, bekend als Biogas Hoge Hexel. In deze vergister wordt een hoeveelheid van 15.000 ton vleesvarkensmest vergist. De kernvraag die op komt, is: welke invloed heeft dit op de emissies van methaan en stikstof?

Reductie methaanemissie
Volgens berekeningen van de WUR zou het toepassen van vergisting en scheiding in de huidige situatie de uitstoot van methaan aanzienlijk verminderen, met een geschatte afname van ongeveer 52%. Deze positieve verandering is grotendeels te danken aan het sneller verwijderen van de mest uit de stal en daarna deze te vergisten. Om de methaanemissie verder te verminderen, is het essentieel om de mestputten zo volledig mogelijk leeg te maken. Extra verbetering kan worden bereikt door vaker de mestkelders te legen. Hierdoor blijft de mest minder lang in de stal, waardoor er minder organische stof wordt afgebroken en dus minder methaan vrijkomt.

Om een snelle en volledige afvoer van mest uit de stal te realiseren, zijn aanpassingen aan de stal nodig. Momenteel blijft de mest gemiddeld zo’n 40 dagen in de stal, maar door voortdurend verse mest te vergisten, kan de methaanemissie zelfs dalen met 73%. Een goed voorbeeld hiervan is varkenshouder Tijs, die een nieuwe stal bouwt met dagontmesting. Dit zou hem in staat stellen om deze verbeterde emissiedoelen te behalen.

Reductie stikstofemissie
Reductie van stikstofemissie vormt een ander vraagstuk. Helaas levert vergisting volgens de WUR geen vermindering van stikstof op en kan de uitstoot zelfs met 5% toenemen. Deze toename wordt vooral veroorzaakt doordat bij het verspreiden van de dikke fractie op het land veel emissie vrijkomt. Maar liefst 46% van de Totale Ammoniakaal Stikstof (TAN) in de omgeving verdampt. Bij het injecteren van de dunne fractie is dit slechts 2%.

Omdat bij varkenshouder Tijs de dikke fractie naar het buitenland geëxporteerd wordt, vindt de stikstofemissie daar plaats. Daarom vindt er een verminderde stikstofemissie plaats in Nederland.

Toch is er ook goed nieuws: de verwachting is dat bij dagontmesting (zoals bij het nieuwe stalsysteem van Tijs) een indrukwekkende reductie van de stikstofemissie van maar liefst 25% mogelijk is.

Verder stijgt bij dagontmesting de opbrengst van biogas van 32,5 m3 per ton vleesvarkensmest naar maar liefst 39,0 m3 biogas per ton mest. Dit betekent dus een toename van de gasopbrengst met ruim 26%. Een prachtig voorbeeld van hoe economie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan.

Over dit artikel

21 augustus 2023 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief