Energie-audit EED: nieuwe ronde!

Energie-audit EED: nieuwe ronde!

Voor bedrijven die onder de EED vallen begint vanaf 1 juli 2019 een nieuwe ronde energie-audits. EED staat voor Energy Efficiency Directive, een Europese richtlijn die al meerdere jaren van kracht is. De richtlijn is bedoeld om bij grote bedrijven de energiebesparing te stimuleren. Om de vier jaar moeten ondernemingen die onder deze richtlijn vallen een energie-audit uitvoeren. De audits zorgen voor overzicht in de energiestromen van de verschillende vestigingen. Daarnaast krijgen bedrijven inzicht in de energiebesparende maatregelen die zij kunnen nemen. De audits laten ook de te verwachten effecten van deze maatregelen zien. Het uitvoeren van deze maatregelen is binnen de EED niet verplicht. De Wet Milieubeheer geeft wel aan dat energiebesparende maatregelen die binnen 5 jaar zijn terugverdiend wel uitgevoerd dienen te worden. Bedrijven die onder de EED vallen moeten volgens de Wet Milieubeheer ook voor 5 december 2019 aan de informatieplicht voldoen. Over het verschil tussen de informatieplicht en de EED wetgeving kun je hier meer lezen!

Voldoen aan de EED

Een onderneming valt onder de EED wanneer er meer dan 250 fte in dienst is of wanneer er een jaaromzet is van meer dan €50 miljoen euro én een jaarlijks balanstotaal van €43 miljoen. Dit jaar is de tweede ronde begonnen waarbij ondernemingen een nieuwe energie-audit dienen uit te laten voeren. Voor ondernemingen die in de eerste ronde voor 5 december 2015 al rapportages over de energie-audit hebben aangeleverd, ligt de deadline voor de nieuwe rapportage op 5 december 2019. Voor alle andere bedrijven ligt de deadline op 31 december 2020. Dat lijkt nog ver in de toekomst, maar de vereisten van audits zijn uitgebreid en kunnen veel tijd kosten. De eisen waaraan voldaan moet worden zijn terug te vinden in artikel 2a van de Tijdelijke Regeling EED (TREED). Een energieauditor van CCS kan helpen door de EED-audits uit te voeren. Bedrijven die ook nog aan de informatieplicht moeten voldoen, kunnen hiervoor ook bij CCS terecht.

RVO nu de handhaver

Naast de nieuwe ronde voor energie-audits is het bevoegd gezag ook veranderd. Waar eerst de gemeenten en de omgevingsdiensten verantwoordelijk waren voor het controleren van de bedrijven, ligt deze verantwoordelijkheid nu bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Eerder was er ruimte voor onderlinge afspraken met het bevoegd gezag maar die ruimte zal nu verdwijnen. RVO is, in het kader van gelijke behandeling van alle bedrijven, strenger op het gebied van de deadline, inhoud en volledigheid van de aangeleverde rapportages. Wel hebben bedrijven met vestigingen in verschillende regio’s niet meer te maken met verschillende organisaties die hen moeten beoordelen. Er is nu één aanspreekpunt en één beoordeling vanuit RVO.

Voor vragen over de EED en de bijbehorende audits kan je gerust contact opnemen met onze experts! Je kan ook meer lezen over de EED op onze informatiepagina. De ronde die in dit artikel wordt besproken is op dit moment weer geëindigd, maar de tweede ronde van de EED en de deadline voor in 2020 zijn al weer aangekondigd!

Over dit artikel

2 oktober 2019 / Auteur:

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief