Energiebesparingsonderzoek Recyfood

Energiebesparingsonderzoek Recyfood

EnergiebesparingsonderzoekDe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de basis voor een groot deel van de vergunningen voor bedrijfsactiviteiten. Eén daarvan is de omgevingsvergunning die bedoeld is voor bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en milieu kunnen veroorzaken. Recyfood heeft een omgevingsvergunning verkregen voor de verwerking van afvalstoffen. Het bevoegd gezag heeft in het kader van de omgevingsvergunning gevraagd om een energiebesparingsonderzoek, met als doel om de rendabele en technisch haalbare energie-efficiëntie maatregelen te identificeren. CCS Energie-advies heeft voor Recyfood een energiebesparingsonderzoek uitgevoerd. Hieruit kwamen verschillende concrete acties uit waardoor Recyfood energie en kosten kan besparen.

Wilt u ook inzicht in rendabele energiebesparingsmaatregelen die bij u van toepassing zijn? CCS Energie-advies kan u hierbij helpen. Zo kunt u energiekosten besparen en voldoen aan wettelijke kaders zoals de EED, MJA3/MEE, de aanvraag of het behouden van een omgevingsvergunning, het Activiteitenbesluit milieubeheer en de daarbij horende informatieplicht. Tevens kunnen we het bezoek combineren met het maken van een energielabel. Neem direct contact op met onze adviseurs via +31 (0)570-667000 of bakker@ccsenergieadvies.nl

Over dit artikel

2 mei 2019 / Auteur: Ing. Dennis Methorst

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief