Gemeente Deventer steunt biogasinitiatief Oxe

Gemeente Deventer steunt biogasinitiatief Oxe

Goed nieuws voor Oxe Geeft Gas (OGG)! Het college van wethouders van de gemeente Deventer geeft een impuls aan dit biogasinitiatief in de landbouwsector. Wethouder Grijsen van de Gemeente Deventer legde op 16 december jl. symbolisch het eerste stuk van een nieuwe biogasleiding aan. Naar verwachting kunnen de eerste afnemers Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD) en veevoederonderneming For Farmers medio 2022 het eerste biogas gaan gebruiken. Wethouder Liesbeth Grijsen is enthousiast. Het biogasproject is volgens haar: “een integraal project waarin we zowel aan een vitaal platteland, toekomstbestendige boeren, als de energietransitie werken.”

Bio-HUB: samenwerken aan het produceren van biogas

Vijf melkveehouders en drie lokale leveranciers werken in de opgerichte bv ‘Oxe Geeft Gas’ (OGG) door middel van een zogenaamde ‘Bio-HUB’ samen aan de productie van biogas op de boerderij. De melkveehouders vergisten rundveemest van hun eigen boerderij. Bij deze vergisting ontstaat biogas, een duurzaam alternatief voor aardgas. Het geproduceerde biogas wordt vanaf de boerderijen via een biogasleiding vervoerd naar afnemers in de regio. De eerste afnemers van het biogas van OGG zijn de Gezondheidsdienst voor Dieren (Royal GD) en veevoederonderneming For Farmers.

Aanleg nieuwe gasleiding

Om het biogas bij de gebruikers, sectorgenoten Royal GD en For Farmers, te krijgen, is een nieuwe gasleiding nodig die aangelegd moet worden tussen de deelnemende boerderijen en naar de afnemers. Met deze aanleg is in het project rekening gehouden, maar de passage onder de A1 door zorgde voor moeilijkheden. Met behulp van de gemeente Deventer is dat obstakel overwonnen en kan het project van start.

Lokale kringloop creëren

CCS Energie-advies coördineert de aanleg en installatie van de Bio-HUB in Oxe. Als expert op het gebied van energieoplossingen en nieuwe initiatieven, kennen wij de voordelen van vergisting: “In deze installatie vergisten we bedrijfseigen mest. Daarmee kunnen we een lokale kringloop maken. Mestvergisting voorkomt veel Methaan- en stikstofuitstoot. Het biogas dat ontstaat leveren we aan bedrijven. Het restproduct uit de vergister kan de boer vervolgens weer gebruiken op het land. Beter voor de bodem en beter voor het milieu dan de drijfmest die nu uitgereden wordt. We kunnen zo lokale kringlopen in de landbouw sluiten. Daarmee hebben boeren een duurzaam toekomstperspectief én dragen ze bij aan de energietransitie van Deventer bedrijven,” zo zegt Knillis van der Burg, projectleider bij CCS Energie-advies.

Producenten en afnemers zien voordelen biogas

Zelf zijn de agrariërs blij met de officiële aftrap: “Het is mooi dat we nu van start kunnen. De twee eerste afnemers zijn gevonden, maar er is zeker nog ruimte voor opschaling, dus we hopen dat meer bedrijven interesse gaan tonen. Biogas is een mooi en duurzaam alternatief!” aldus één van de melkveehouders.

Ook de eerste afnemers van het biogas zien de voordelen. Zo past het initiatief bijvoorbeeld goed in de duurzaamheidsdoelstellingen van ForFarmers. Pieter Wolleswinkel, Directeur ForFarmers Nederland: “Wij hebben stevige ambities om onze eigen productie en logistiek verder te verduurzamen. Voor bepaalde stappen in het productieproces van ons veevoer is stoom nodig. Tot nu toe wordt de stoomketel met behulp van aardgas verwarmd, maar biogas is een duurzaam alternatief. We zijn er trots op dat we binnen de sector, en zelfs met onze klanten, hierin kunnen samenwerken en we dit alternatief kunnen toepassen in onze fabriek in Deventer. Dat past goed in onze duurzaamheidsstrategie ‘Going Circular’, waarin we kringlopen willen sluiten.”

Dat het een win-winsituatie is voor zowel producenten, afnemers, als de regio, ziet ook Kris van Malderen, directeur operations bij Royal GD:  “Een mooi initiatief van onze klanten en achterban dat bijdraagt aan een duurzamere regio. Wij krijgen straks warmte van onze boeren!” Door over te stappen op biogas, dragen deze afnemers dus niet alleen bij aan de klimaatdoelen, maar verduurzamen ze eveneens hun eigen organisatie.

Steun van meerdere partijen voor biogas

Dat de waarde van dit project wordt ingezien, blijkt ook uit de steun van andere partijen. Provincie Overijssel en het Energiefonds Overijssel (EFO) zijn eveneens subsidieverstrekker en financier van dit initiatief. Mede dankzij deze ondersteuning kan het project worden gerealiseerd.

Provincie Overijjssel

Goed voorbeeld, doet goed volgen

Op de vraag waarom juist dit initiatief van de gemeente Deventer een impuls krijgt, antwoordt Wethouder Grijsen: “In de basis moet dit soort projecten natuurlijk gewoon een goede businesscase hebben. En dat heeft OGG ook. Maar dat is niet het enige.” Met dit laatste duidt ze op de bijdrage die Oxe Geeft Gas levert aan de energietransitie en de warmtevisie van de gemeente, de vermindering van de stikstofuitstoot én het voorbeeld dat OGG geeft aan andere boeren om toekomstbestendiger te worden. Kortom, het is een sterk initiatief dat meerdere doelen dient en in de basis een gezonde businesscase heeft. Met deze voortrekkersrol, verricht OGG pionierswerk waar volgens Grijsen volgende initiatieven op door kunnen bouwen.

Meer weten?

Wil je meer weten over biogas, de Bio-HUB of over onze samenwerking met Oxe Geeft Gas? Neem dan contact met ons op. Onze experts staan je graag te woord.

Over dit artikel

20 december 2021 / Auteur:

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief