Is uw gebouw coronabestendig?

Is uw gebouw coronabestendig?

Er wordt momenteel veel aandacht geschonken aan de 1,5 meter maatschappij. Deze afstand willen wij houden om coronabesmettingen tegen te gaan. Dat is een goede zaak. Realiseert u zich dat alleen 1,5 meter afstand houden in gebouwen echter niet altijd voldoende is?

In de onderstaande figuur zijn de diverse transmissieroutes weergegeven waarop het virus je kan bereiken en eventueel een infectie kan veroorzaken.

figuur: Transmissie Routes

Deze afbeelding laat schematisch de transmissie routes van het coronavirus zien.

Op basis van deze transmissieroutes wordt duidelijk dat voldoende ventilatie met verse buitenlucht van groot belang is wanneer u zich binnen bevindt. Op die manier wordt u immers in mindere mate blootgesteld aan lucht met potentieel besmette druppeltjes of druppelkernen. Zeker in utiliteitsgebouwen met een woonzorg functie verdient dit extra aandacht. Ook de conditionering (luchtvochtigheid, temperatuur) van lucht heeft invloed op hoe gemakkelijk het virus zich verspreid.

Ook onderzoek naar ventilatie op cruiseschepen laat zien dat aandacht voor de ventilatie belangrijk is. Voorgaande studies naar de verspreiding van virussen op deze schepen hebben aangetoond dat mensen door toedoen van het ventilatiesysteem besmet kunnen raken.

In deze notitie worden enkele van de belangrijkste lessen gedeeld wat betreft de actie die u kunt ondernemen om de kans op verspreiding van het coronavirus binnen uw gebouw te verkleinen.

Ventileren

Veel ventileren is belangrijk. Er zijn namelijk onfortuinlijke voorbeelden bekend waar een groot deel van alle aanwezigen in een ruimte door één persoon besmet werden. Een van deze voorbeelden is een koor dat in een slecht geventileerde ruimte oefende waarna 75% van de leden waren geïnfecteerd. Op basis van dit voorval is een simulatie gemaakt van het besmettingsrisico voor aanwezigen wanneer er gezongen wordt als functie van de hoeveelheid verse luchttoevoer.

Een simulatie van besmettingen in een slecht geventileerde ruimte waar een zangkoor oefende.

We zien hier dat het besmettingsrisico significant afneemt bij een grotere toevoer van verse lucht. Belangrijk is dus voldoende verse lucht. Daarom wordt ook geadviseerd om de ventilatie op volle toeren te laten draaien en in de nacht niet uit te zetten. Een goede streefwaarde voor de hoeveelheid ventilatie is minimaal 60 m3/h verse lucht per persoon. Een goede maat hiervoor is de CO2-concentratie in de lucht. Als deze boven de 800 ppm komt is het tijd om actie te ondernemen.

Zeker in ruimtes waar mensen zingen of schreeuwen is dit extra belangrijk, omdat het aantal deeltjes met zeker een factor 10 stijgt. Op basis van deze casus is de onderstaande gevarendriehoek opgesteld. Deze samenkomst van omstandigheden moet absoluut voorkomen worden.

De covid-19 bermuda driehoek

Recirculatie van lucht

Een mogelijk probleem bij het ventileren is dat in veel gebouwen met balansventilatie een deel van de afgezogen lucht weer in het gebouw wordt teruggevoerd. Deze zogenaamde recirculatie van de lucht wordt toegepast omdat de energiekosten daarmee aanzienlijk worden verminderd. Een nadeel is echter dat mogelijk besmette lucht in het gebouw blijft. Nu wordt de lucht vaak wel gefilterd, maar dat is vooral gericht op het verwijderen van stof. Het coronavirus gaat makkelijk door een dergelijk filter heen. Alleen een specifiek HEPA-filter houdt corona tegen. Een alternatieve manier om het virus in de lucht te bestrijden is het toepassen van UV licht.

Het is bekend dat circulatie van verontreinigde lucht bij de voorgaande SARS epidemie (ook een coronavirus) een van de besmettingsoorzaken was. Om risico’s zoveel mogelijk te vermijden adviseren wij daarom om geen ventilatielucht te recirculeren.

Luchtvochtigheid.

Een belangrijk ander aandachtspunt is de luchtvochtigheid en de temperatuur. Uit onderzoek blijkt dat het virus minder actief is bij een luchtvochtigheid boven 70 tot 80% en een temperatuur boven de 30°C. Beide condities zijn echter niet realistisch in gebouwen. Het verhogen van de luchtvochtigheid om het virus de deactiveren heeft dan ook geen zin volgens de Europese branche organisatie REHVA. Dit in tegenstelling tot griep, waar dit wel de besmettingsgraad verminderd. Een zinvolle streefwaarde voor de luchtvochtigheid is minimaal 30%. Wanneer de luchtvochtigheid lager wordt dan drogen de mond en keel namelijk uit, waardoor de besmettelijkheid toeneemt. Dit is vooral in de winter een aandachtspunt.

Toiletruimtes

Belangrijk is ook het goed ventileren en op onderdruk houden van toiletruimtes. Verder is het goed om bij het doorspoelen de deksel van de WC-bril te sluiten, zodat eventuele coronavirussen in de ontlasting zich minder goed kunnen verspreiden.

Conclusie

Concrete conclusies trekken ten aanzien van de verspreiding van het Coronavirus is momenteel nog niet mogelijk. In hoeverre besmetting met het coronavirus daadwerkelijk optreedt via de lucht is vooralsnog namelijk onduidelijk, omdat de exacte dosis virusdeeltjes die nodig is om besmet te raken onbekend is. Op dit moment is ook onbekend of mensen besmet zijn met Corona via klimaatsystemen. Toch is het op basis van enkele casussen te adviseren om uw ventilatiesysteem te onderzoeken en specifieke situaties te voorkomen. Samenvattend zijn alle mogelijke maatregelen in de onderstaande figuur weergegeven:

CCS helpt u graag om de kans op besmetting met corona in uw gebouw zo klein mogelijk te maken en kan u assisteren met het handelen naar de bovenstaande punten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Dit kan via info@ccsenergieadvies.nl, of telefonisch via +31 (0)570-667000.

Voor meer informatie kunt u tevens terecht op de websites van REHVA of van Techniek NL.

Over dit artikel

11 mei 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief