Nieuwe SDE++ regeling is open.   

Nieuwe SDE++ regeling is open.   

Op 22 september zijn de nieuwe tarieven gepubliceerd voor de SDE++. Dit is de opvolger van de SDE+ en heeft naast financiële ondersteuning van duurzame energie ook financiële ondersteuning van CO2 reducerende technieken, zoals de productie van CO2-arme warmte, de afvang van CO2 en de productie van waterstof. De regeling bestaat daarom uit de kosten per ton CO2 en hierbij wordt uitgegaan van vier fases.

nieuwe SDE++ regeling

De regeling heeft een groot aantal tarieven per categorie. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de Rekentool rangschikkingsbedrag SDE plus plus 2020 van RVO. Over de fases kunnen wij het volgende zeggen:

  • Bijna alle zon-opties hebben al een acceptabel tarief in fase 2 en het maximale in fase 3.
  • Bijna alle windopties hebben het maximale tarief in fase 1. Alleen molens met een hoogte beperking niet
  • Bij groen gas voor vergisting is het maximale tarief in fase 4. Alleen bij grootschalige mono-mestvergisting is het ook in fase 3 het maximale tarief bereikt.
  • Voor houtige biomassa geldt dat het maximaal tarief bijna altijd in fase 3 wordt bereikt.
  • Bij CO2 arme warmte geldt dat het maximum meestal pas in fase 4 bereikt wordt,, alleen bij de inzet van restwarmte zonder warmtepompen geldt dit al in fase 1.

Een inschatting van wanneer het budget op raakt, is lastig te geven. Omdat er een verbreding is van de duurzame opties, zou je verwachten dat het budget eerder opraakt. Wij kunnen echter niet de invloed van corona inschatten en in hoeverre dat de investeringsbereidheid van bedrijven voor duurzame opties aantast.

Verder is de vraag of het verstandig is om in dit najaar in te dienen of nog te wachten. In geval van de meeste categorieën is het altijd verstandig om zo snel mogelijk in te dienen. Zeker bij zon en wind zien wij een stevige daling van de SDE+ tarieven per jaar. Bij biogas ligt dit anders. Als wij kijken naar het advies van het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de tarieven van 2021 liggen deze aanzienlijk hoger dan de huidige SDE+ tarieven. Zo heeft PBL voor kleinschalige mono-mestvergisting groen gas € 0,92 geadviseerd, terwijl de SDE nu van € 0,88 uitgaat. Ook voor grootschalige mono-mestvergisting wordt ook uitgegaan van € 0,68, terwijl het Plan Bureau voor de Leefomgeving uitkomt op € 0,72. Ook bij WKK en warmte geldt dit.

Op basis van de huidige tarieven is voor biogas alleen mono-mestvergisting voor de grotere veeboeren aantrekkelijk. Bij co-vergisting (nu alles vergisting genoemd) is € 0,64 per m3 groen gas in veel gevallen te laag om tot een rendabele business case te komen.

Over dit artikel

16 oktober 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief