Nieuwe SDE++ tarieven voor 2021 bekend!

Nieuwe SDE++ tarieven voor 2021 bekend!

Nieuwe SDE+ + tarieven voor 2021 bekend!

Onlangs is het rapport van het Plan Bureau voor de Leefomgeving gepubliceerd met daarin het advies voor de SDE++ tarieven in 2021.

Daling van 10 tot 15% bij zon en 5% bij wind. Stijging van 5% bij vergisting

Zoals te verwachten zijn bijna alle tarieven iets verlaagd of gelijk gebleven. De tarieven bij fotovoltaïsche zonnepanelen dalen met ongeveer 10% tot 15%, terwijl die van zonthermie bijna gelijk zijn gebleven. De kostendaling bij zon PV zet door en hetzelfde geldt voor wind. Bij zon zien wij een daling van de tarieven van 5 tot 10%, terwijl dit bij wind een daling van 5% is. Bij hout-gestookte ketels is het tarief met 15% toegenomen én er is een nieuwe categorie aan toegevoegd: pluimveemest verbranding. Bij vergisting van biomassa stijgen de tarieven ongeveer 5%. Het is mooi om te zien dat onze lobby na jaren de nodige vruchten heeft afgeworpen!

Dalende tarieven bij verlengde levensduur; hoe kan dat?

Wel gebeurt er iets opmerkelijks bij de verlengde levensduur. Namelijk, de nieuwe SDE++ na afloop van de oude beschikking. Hier dalen de tarieven met 25%. De vraag is ‘hoe kan dit?’ Dit komt doordat er gekeken is welke installaties zijn aangevraagd in de jaren 2009 en 2010. Dit zijn vooral installaties die GFT en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie verwerken en al groengasinstallaties hebben. Op basis daarvan heeft doorrekening van de kosten plaatsgevonden. Om toch tegemoet te komen aan de 36.000 ton co-vergistingsinstallaties, die ook in die periode zijn gebouwd, heeft PBL een aparte categorie geopend: de verlengde levensduur voor kleine mono-mestvergistingsinstallaties. Het tarief is hier ongeveer gelijk gebleven, maar de capaciteit is wel beperkt tot ongeveer 20.000 ton mest per jaar. Een bijzondere keuze, waarbij ik mij kan indenken dat de eigenaren van deze installaties hier niet echt blij van worden. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de capaciteit soms met meer dan de helft worden teruggebracht.

Bio-LNG uit mest: uitkomst voor grote installaties

Voor de hele grote installaties is er een uitweg, de nieuwe categorie geavanceerde brandstoffen namelijk: Bio-LNG uit mest. Hier wordt groen gas vloeibaar gemaakt zodat het als brandstof in het vrachttransport kan worden ingezet. Met een tarief van bijna 1 euro is dit een goed alternatief. Alleen zal men dan wel de installatie geheel opnieuw moeten bouwen, omdat dit alleen geldt voor nieuwe installaties. Het is goed om te kijken of de verlengde levensduurregeling hier ook een mogelijkheid is. Verder zijn er een aantal nieuwe opties van CO2-afvangtechnieken voor levering aan de glastuinbouw. Goed om te zien dat daar nu meer op wordt ingezet.

Al met al een positief beeld voor de voorgestelde SDE++-tarieven ten opzichte van eerdere jaren. Ook al blijven de tarieven voor vergisting aan de bescheiden kant. Vanaf 21 september kunt u SDE++ gaan aanvragen. Voor meer informatie neem contact op met CCS-Energieadvies.

Over dit artikel

26 april 2021 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief