Openstelling SDE+

Openstelling SDE+

Openstelling

De populaire subsidie op duurzame energieproductie, SDE+, kent in 2017 weer een record budget! € 12 miljard is beschikbaar, te verdelen in twee openstellingsrondes. De eerste openstelling is vanaf 7 maart a.s., en in deze ronde is € 6 miljard te verdelen. Een aanvraag dient uiterlijk 30 maart a.s., 17.00 uur binnen te zijn. Voor de najaarsronde is een gelijk budget beschikbaar, en deze openstelling zal in oktober plaats vinden.

Warmte bonus

Met ingang van SDE+ 2017 is de definitie van nuttige warmte aanwending aangescherpt. Voor elk gebruik van nuttige warmte moet aangetoond worden dat er fossiele energie mee bespaard wordt. Het pasteuriseren van mest om die mest vervolgens gewoon uit te rijden is bijv. geen nuttig gebruik van warmte. Pasteuriseren van mest om mest vervolgens te exporteren is dat natuurlijk wel.

Mono-mest

De categorie mono-mest vergisting is flink aangescherpt ten opzichte van afgelopen jaren. Zo is de capaciteit begrensd op 400 kW, voor WKK, warmte en hernieuwbaar gas. Ook is het maximale subsidiebedrag verlaagd naar 12,5 cent/kWh, dus minder dan de maximale 13 cent in fase 3.

Deze aanvullende voorwaarden zijn overgenomen uit de speciale tender voor mono-mestvergistingsinstallaties (waarvan nog steeds onduidelijk is of deze opengesteld wordt). De algemene openstelling kent nog wel max. 5% co-producten, wat in de aparte tender niet mogelijk is.

Verlengde levensduur

Voor installaties met MEP of OV-MEP is 2017 het laatste jaar waarin verlengde levensduur aangevraagd kan worden. Eigenaren van installaties die dit jaar geen aanvraag doen voor een verlengde levensduur worden geacht gestopt te zijn of zonder SDE+ verder te kunnen draaien.

Heeft u een vergistingsinstallatie met een MEP of OV-MEP beschikking, en nog geen verlengde levensduur, neem dan contact op met Jan Willem Bijnagte op 0570 – 667000 voor advies of om dit alsnog in orde te maken.

Over dit artikel

3 maart 2017 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief