SDE+ 2017-2018

SDE+ 2017-2018

SDE+ 2017-2018

Net als in de voorgaande jaren, zijn er ook dit jaar twee inschrijvingsrondes voor de SDE+ subsidies. Voor elke ronde is 6 miljard euro beschikbaar. In de opzet is ten opzichte van het afgelopen jaar weinig gewijzigd. De grootste verandering is dat het voor monomestvergisting (<400 kW) niet meer mogelijk is co-substraten toe te voegen. In deze notitie wordt de subsidiebedragen van 2017 vergeleken met die van 2018. Hierbij wordt alleen gekeken naar mestvergisting.

Uitleg SDE+ systematiek

In de SDE+ regeling stelt het ministerie het basisbedrag vast. Dit is het bedrag dat er betaald wordt per kWh. Het is opgebouwd uit de volgende componenten:

  • De Basis Energie Prijs (BEP)
  • Het Voorlopige Correctie Bedrag (VCB)
  • De SDE+ subsidie

De BEP wordt voor de hele looptijd van het project vastgesteld en het uiteindelijke correctiebedrag wordt elk jaar opnieuw berekend door ECN. Het verschil tussen het correctiebedrag en het basisbedrag is de SDE+ subsidie. De basisenergieprijs vormt de bodemwaarde voor het correctiebedrag. Als de marktwaarde voor energie onder de basisenergieprijs daalt, neemt het subsidiebedrag per kWh niet meer toe en wordt het volledige basisbedrag dus niet gehaald. Het risico op een lager bedrag is groot als het correctiebedrag en de basisenergieprijs dicht bij elkaar liggen. Bij mono-mestvergisting, warmte fase 2, zijn deze twee bedragen gelijk en is de kans aanwezig dat het correctiebedrag onder de basisenergieprijs komt.

Monomestvergisting

De tabel Monomestvergisting in de onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de vastgestelde bedragen. Wat opvalt is dat de basisbedragen voor Warmte en WKK minimaal zijn gedaald en de basisenergieprijzen zijn gestegen. Hierdoor daalt de effectieve SDE+ subsidie. Warmte wordt vaak geleverd aan grootverbruikers, die nu voor € 0,017 à € 0,020 per kWh warmte (aardgas) in kunnen kopen. Deze bedragen liggen ver onder de basisenergieprijs. Door het ophogen van de basisenergieprijs loopt de producent in vergelijking met vorig jaar meer dan € 0,03 per kWh mis. Dat maakt dergelijke projecten moeilijker haalbaar. Hetzelfde geldt voor WKK projecten. Voor het elektriciteitsdeel is de marktprijs van € 0,046 per kWh goed haalbaar. Voor de warmte is dat een ander verhaal. In de meeste projecten wordt warmte ingezet voor eigen gebruik, bijvoorbeeld voor mestverwerking. Er wordt in dat geval niets betaald voor het gebruik ervan. De producent krijgt effectief alleen de SDE+ subsidie en is € 0,016 per kWh lager. Blijkbaar wil de overheid groen gas stimuleren want hier zijn het basisbedrag en de effectieve SDE+ subsidie met € 0,03 per kWh gestegen. Een grote wijziging bij deze categorie is dat het niet meer mogelijk is co-substraten toe te voegen. Dat maakt de business case zwakker. Een paar procent co-substraten kan het verschil zijn tussen winst en verlies. Ook maakt het flexibel toedienen van co-substraten het mogelijk in te spelen op de vraag uit de markt (in de winter iets meer gas, in de zomer wat minder).

Vastgestelde bedragen mest mono-mestvergisting

Mono-mestvergisting 2017 2018
Basis BEP VCB SDE+ Basis BEP VCB SDE+
Warmte, fase 2 € 0,102 € 0,022 € 0,023 € 0,079 € 0,100 € 0,054 € 0,054 € 0,046
Gas, fase 3 € 0,088 € 0,015 € 0,016 € 0,072 € 0,092 € 0,016 € 0,017 € 0,075
WKK, fase 3 € 0,125 € 0,030 € 0,031 € 0,094 € 0,124 € 0,040 € 0,046 € 0,078

Bron: RVO

 

Mest co-vergisting

De tabel Mest co-vergisting in de onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de vastgestelde bedragen. Co-vergisting is duidelijk minder aantrekkelijk geworden. In alle gevallen zijn de basisbedragen en de basisenergieprijzen gestegen. Het gevolg is dat de effectieve SDE+ subsidie is gedaald. Vooral de subsidie op WKK valt op. Deze is met € 0,03 per kWh gedaald.

Vastgestelde bedragen mest co-vergisting

Mest co-vergisting 2017 2018
Basis BEP VCB SDE+ Basis BEP VCB SDE+
Warmte, fase 1 € 0,075 € 0,022 € 0,023 € 0,052 € 0,065 € 0,023 € 0,024 € 0,041
WKK, fase 1 € 0,085 € 0,021 € 0,022 € 0,063 € 0,068 € 0,028 € 0,035 € 0,033
Gas, fase 2 € 0,074 € 0,015 € 0,016 € 0,058 € 0,065 € 0,016 € 0,017 € 0,048

Bron: RVO

 

Conclusie

Voor mono-mestvergisting moet, nog meer dan in 2017 het geval was, gezocht worden naar niche markten. Warmtelevering aan grootverbruikers is moelijker geworden, er moeten afnemers gezocht worden die nu hogere prijzen voor warmte betalen. Of mono-mestvergisting met WKK uit kan, hangt erg af van de mogelijkheden voor de warmteafzet. De SDE+ draagt substantieel minder bij aan de business case. De oplossing ligt in het produceren van hoogwaardige producten met de restwarmte. Inzetten op groen gas is op dit moment de beste optie. Kansen liggen in het combineren van meststromen, om zo voldoende volume te creëren voor een rendabele installatie (40 m3/h). Mestcovergisting is er niet eenvoudiger op geworden. De oplossing ligt in grootschalige projecten met een laag kostenniveau.

CCS Energie-advies helpt u graag bij

  • Uitvoeren van haalbaarheidsstudie
  • Subsidieaanvragen – SDE+
  • Ondersteuning bij financieringsmogelijkheden
  • Projectontwikkeling
  • Projectadvisering
  • Realisatie van complete mestvergistings- en mestverwerkingsinstallaties

Of het nu gaat om mestvergisting, biogas-, mestverwerking of zonne-energie, CCS energie-advies richt zich op het vinden van de best oplossing voor uw bedrijf.

Wilt u meer informatie of geheel vrijblijvend een kennismakingsgesprek met een van onze consultants? Neem dan contact op met +31 (0) 570 – 667 000 of stuur een e-mail naar info@ccsenergieadvies.nl

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen kunt u zich inschrijven voor de agrarische nieuwsbrief BUTTON

Over dit artikel

29 december 2017 / Auteur: Ing. Ruurd van Schaik

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief