SDE+ 2019: de balans is opgemaakt!

SDE+ 2019: de balans is opgemaakt!

De balans is opgemaakt voor de SDE+-ronde van het najaar van 2019. Nadat alle 7.525 aanvragen beoordeeld zijn, heeft RVO 1.160 aanvragen goedgekeurd. Deze aanvragen zijn goed voor een duurzame energieproductie van ruim 27 PJ per jaar.

Schematisch overzicht van de aanvragen in de najaarsronde van de SDE+ in 2019

Als we kijken naar de verdeling van de aanvragen zien we dat wederom het grootste aantal aanvragen en de grootste hoeveelheid energie afkomstig is uit zon en wind. Zon-PV alleen is al goed voor 85% van de goedgekeurde aanvragen. Biomassa gaat echter met slechts 44 goedgekeurde aanvragen nagenoeg evenveel hernieuwbare energie produceren. Het RVO geeft in hun aanvragenoverzicht aan dat het aandeel goedgekeurde aanvragen voor biomassa een stuk hoger is dan bij zon: 72 procent en 14 procent respectievelijk.

Momenteel is er veel te doen over de duurzaamheid van het verbranden van biomassa voor warmteopwekking. De verwachting is daarom ook dat nieuwe SDE-subsidie voor deze categorie niet beschikt zal worden vanaf najaar 2020. Hier valt vergisting gelukkig buiten.

Als onderdeel van biomassa beslaat vergisting een aanzienlijk kleiner stuk van bovenstaande taart. In totaal zijn slechts 6 aanvragen goedgekeurd, waaronder de 4 aanvragen voor gas. Al met al is slechts 3% van de hernieuwbare energie die gaat worden opgewekt als gevolg van de SDE+ ronde van najaar 2019 afkomstig uit vergisters. Deze verhoudingen zien we in grote lijnen al sinds 2016 terug in de verdeling van het SDE-budget.

Schematische weergave van het verplichtingenbudget van de SDE+ rondes, uitgesplitst per soort technologie

In de voorjaarsronde van 2020 zijn een vergelijkbaar aantal aanvragen ingediend als in de najaarsronde 2019: 7.562. Gezien het aangevraagde (4,1 miljard) en beschikbare (4 miljard) budget zal het overgrote deel van de projecten in deze ronde worden gehonoreerd. Goed nieuws dus voor alle lopende aanvragen!

Over dit artikel

17 juli 2020 / Auteur: Fred Kool MSc

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief