SDE++ overtekend

SDE++ overtekend

SDE++ overtekend met € 1, 4 miljard: veel geld naar CO2-opslag en zon

De SDE++, de regeling voor subsidiering van duurzame energie en nu ook CO2 reductie, is overtekend met 1,4 miljard euro. In de onderstaande tabel staat waar het meeste geld naar toe gaat. Namelijk zon en CO2-afvang. Deze zijn ook vooral in fase 1 en fase 2 aangevraagd voor een totaal van 4,5 miljard euro. Omdat het budget 5 miljard euro is, zullen deze ook worden toegewezen. Met een vergoeding tot 180 € per ton CO2-reductie, Is in fase 3 het aangevraagde budget opgelopen tot 5,7 miljard euro. Deze fase bevat vooral de veldopstellingen voor PV-systemen en elektrische boilers. In de vierde fase is het budget opgelopen tot 6,4 miljard euro. In deze fase zitten vooral elektrische boilers en geothermie.  Ook de meeste andere categorieën waaronder biogas projecten zitten in deze fase met uitzondering van wind. De verwachting is dat deze afgewezen gaan worden, omdat het budget dan al op is.

SDE++ overtekend

Bron: kamerbrief 14-01-2021 Min EZK

Nieuw in de SDE++

De projecten op gebied van CO2-afvang zijn nieuw in de SDE++-regeling. Een van de grootste projecten op dit gebied heet Porthos. Binnen dit project is met 4 aanvragen voor 2 miljard euro ingeschreven in de SDE++. Energie Beheer Nederland, Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam werken samen in dit project, dat rond de 2,5 miljoen ton CO2 per jaar opvangt. Dit is iets meer dan 1% van de totale broeikasgassenemissie in Nederland. De CO2 zal afkomstig zijn van Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell. In de volgende figuur is het principe  schematisch weergegeven. Mooi van het systeem is dat een deel van de CO2 ingezet wordt in de glastuinbouw. Het overblijvende deel wordt in lege gasvelden onder de Noordzee opgeslagen op ongeveer 20 tot 25 km van de kust.

De vraag blijft, is dit een goede oplossing, CO2 opslag onder de grond? Als wij kijken naar de kosten, dan beslaan deze ongeveer de helft per ton vermeden CO2. Tussen 2008 en 2019 is ongeveer 4,5 miljard euro aan SDE+ gelden uitgekeerd, met de realisatie van de gesubsidieerde projecten is 42 miljoen ton minder CO2 in de atmosfeer terechtgekomen. Met het Pothos project wordt voor 2 miljard euro aan SDE++-gelden ongeveer 37 miljoen ton CO2 bespaard in 15 jaar. Hierbij dient uiteraard wel bedacht te worden dat het afvangen en opslaan van CO2 ook energie kost en leidt tot een extra CO2-emissie van tussen de 2 en 10%. Een antwoord is zo niet te geven, maar met deze optie blijf je afhankelijk van landen waar de fossiele brandstoffen vandaan komen.

SDE++ overtekend

Over dit artikel

28 januari 2021 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief