SDE+ tarieven voor 2020

SDE+ tarieven voor 2020

De SDE+ tarieven voor 2020 zijn bekend gemaakt. Bijzonder is dat ondanks het niet lijken te halen van de duurzame energie doelstellingen in 2020, het kabinet toch de keuze maakt het budget op 2 miljard euro te zetten en niet op 5 miljard euro, zoals het geval was in de najaarsronde van 2019

De SDE+ tarieven zijn fors omlaag gegaan. Voor biogas is dit enkele centen per categorie met uitzondering van groen gas. Deze is voor grootschalig 2 cent en voor kleinschalig 1 cent gestegen per m³ groen gas. Het is mooi om te zien dat onze inspraak als biogassector bij Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) tot deze stijging heeft geleid. Het is bijzonder om te zien dat de andere biogascategorieën zo gedaald zijn, terwijl het aantal aanvragen achterblijft.

De reden voor deze daling is dat de financieringskosten aanzienlijk lager begroot zijn door PBL. Men gaat uit van een rente van 2% en een rendement op het eigen vermogen van 11%. Bijzonder omdat dit gewoon niet realistisch is. Voor projectfinanciering ligt de rente al snel rond de 4% en de eis voor het eigen vermogen is al snel 15%. Het is jammer dat het PBL in haar advies de rente voor alle projecten gelijk stelt, terwijl de werkelijkheid heel anders is.

Voor zonne-energie is de SDE+ ook flink gedaald. Van 9,9 cent/kWh eind 2019 naar 8,5 cent/kWh nu voor projecten tussen de 15 kWp en 1 MWp. Voor grotere projecten zijn de bedragen nog lager; 7,9 cent/kWh voor daksystemen groter dan 1 MWp en zelfs 7,4 cent/kWh voor niet-gebouwgebonden systemen groter dan 1 MWp. De oorzaak ligt ook hier met name in de financieringsaannames. Zo wordt hier een rendement van 9% op het eigen vermogen als uitgangspunt genoen. Dat maakt voor initiatiefnemers de casus een stuk minder interessant dan voorheen.

Vorige ronde

Verder is de najaarsronde 2019 van de SDE+ flink overtekend. Zo is er voor 9 miljard euro aangevraagd, terwijl er maar 5 miljard euro budget is. Er zijn 9 aanvragen voor groen gas met een budget van 1 miljard euro. Hier zitten een paar hele grote projecten tussen. Echter al het budget zal waarschijnlijk al in de eerste fase op zijn, terwijl deze projecten in de tweede en derde fase zitten. Ik verwacht dat er geen enkele beschikking op groen gas toegewezen gaat worden. Dit is een slechte zaak voor de ontwikkeling van groen gas.  Laten wij hopen dat in de SDE++, die gaat lopen in het najaar van dit jaar, er een apart budget komt voor groen gas of dat de vermeden methaanemissie bij mestvergisting wordt meegenomen. In dat laatste geval verdubbeld het klimaateffect, wat weer een positief effect heeft op de positionering ten opzichte van andere duurzame energievormen.

Over dit artikel

28 januari 2020 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief