Start aanleg uniek biogasnetwerk in Noord Deurningen

Start aanleg uniek biogasnetwerk in Noord Deurningen

Het is de eerste in zijn soort: een ruim tien kilometer lang uniek biogasnetwerk dat biogas van 7 melkveehouderijen rechtstreeks transporteert naar industriële energiegebruikers.

In Noord Deurningen gaan 7 melkveehouders biogas produceren door op het eigen bedrijf mest te vergisten. Samen vormen deze veehouders Energie Coöperatie IJskoud. Het geproduceerde biogas wordt via een biogasnetwerk naar het industrieterrein in Denekamp getransporteerd. Daar voorziet het biogasnetwerk verschillende bedrijven van duurzame energie. Vandaag, donderdag 27 juli 2017, ging de eerste schop de grond in voor de aanleg van het biogasnetwerk.

Koeienmest levert energie voor fabrieken
“Het biogasnetwerk Noord Deurningen is een bijzonder project”, aldus Hans Roeleveld (voorzitter Energie Coöperatie IJskoud) en Dario Aresu (manager Duurzaam bij Cogas). “Zeven melkveehouders in de omgeving van Noord Deurningen bouwen vergisters op hun bedrijven. De dagverse mest van de koeien wordt vergist tot biogas in deze installaties. Het biogas verkopen de melkveehouders via Energie Coöperatie IJskoud aan de afnemers. Bij de afnemers wordt het biogas direct ingezet voor de warmteproductie. Dit is ten opzichte van Warmte Kracht Koppeling (elektriciteit + warmte) een duidelijk efficiëntere manier om biogas om te zetten in energie (stoom). Een bijkomend voordeel is dat de uitgegiste mest (digestaat) een hogere stikstofbenutting heeft, zodat de betreffende melkveehouders aanzienlijk kunnen besparen op de inkoop van kunstmest.”

De cijfers
CCS Energie-advies heeft becijferd dat via het biogasnetwerk Noord Deurningen door deze 7 melkveehouders maximaal 1,6 miljoen m3 biogas per jaar wordt geleverd. Hiermee kan ongeveer 1 miljoen m3 aardgas worden vervangen door een duurzaam alternatief. Dit staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 900 huishoudens per jaar. Met deze vervanging van aardgas door biogas wordt 1,3 miljoen kilo CO2 minder uitgestoten per jaar!

De Energie Coöperatie IJskoud heeft de ambitie om de komende jaren een tweede biogashub te realiseren zodat uiteindelijk circa 20 melkveehouders biogas produceren en transporteren.

Samenwerking is de sleutel tot succes
Sinds 2013 is er toegewerkt naar deze mijlpaal, eerst vanuit Stichting Duurzaam Noord Deurningen en later namens Energie Coöperatie IJskoud. De haalbaarheidsstudies zijn destijds uitgevoerd in opdracht van de Stichting Duurzaam Noord Deurningen. Nadat de subsidies voor de uitvoering van het project waren gehonoreerd is de Energie Coöperatie IJskoud in mei 2015 opgericht.

Om een bijzonder project als dit tot een goed einde te brengen, is samenwerking met verschillende partijen onmisbaar. De beide organisaties werken daarbij samen met verschillende kennispartners waaronder Cogas, CCS Energie-advies en Stimuland. Daarnaast is er nauw samengewerkt met de gemeenten Dinkelland en Losser.

Cogas heeft geïnvesteerd in het onderzoeken van de haalbaarheid van dit bijzondere biogasnetwerk en is verantwoordelijk voor het ontwerp van de biogasleiding. CCS Energie-advies uit Deventer heeft Energie Coöperatie IJskoud geadviseerd en ondersteund bij het opstellen van de business case en het realiseren van de plannen. Aannemer Gerwers uit Tilligte legt in opdracht van Cogas de biogasleiding aan. Het project is mede mogelijk gemaakt door steun van de provincie Overijssel en van de Rijksoverheid.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Jan Willem Bijnagte van CCS Energie-advies op 0570 – 667 000 of per e-mail bijnagte@ccsenergieadvies.nl 

Over dit artikel

31 juli 2017 / Auteur: Ing. Ruurd van Schaik

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief