Subsidieregeling verduurzaming mkb komt eraan!

Subsidieregeling verduurzaming mkb komt eraan!

Wil je als mkb’er je bedrijfspand of bedrijfsvoering verduurzamen? Dan kun je vanaf 1 oktober 2021 aanspraak maken op de ‘Subsidieregeling Verduurzaming MKB’ (SVM). Deze regeling is bedoeld voor ondernemers in het mkb, met een jaarverbruik van minder dan 50.000 kWh elektriciteit en 25.000 m3 aardgas.

De regeling biedt steun bij het in kaart brengen en eventueel doorvoeren van verduurzamende maatregelen. Zo kun je met de subsidie een energieonderzoek laten uitvoeren en eventueel een ondersteuningstraject aangaan. Het ondersteuningstraject helpt de ondernemer om de geadviseerde maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren binnen 2 jaar. Lees ook het stappenplan om deze subsidieregeling aan te vragen.

Warmtevisie

Voorbeelden van energiebesparende maatregelen

  • Isoleren. Denk hierbij aan muur-, vloer- of dakisolatie om het energieverbruik te reduceren.
  • Het toepassen van zonnepanelen, zonneboilers of warmtepompen voor het opwekken van duurzame energie.
  • Ledverlichting om zowel het verbruik te reduceren, als de onderhoudskosten die gepaard gaan met het vervangen van o.a. conventionele TL-verlichting.
  • Aanpassingen om koeling, ICT-apparatuur en keukenapparatuur energiezuinig te maken.

Met de SVM is het mogelijk om 80% van de kosten van een energieonderzoek, tot een maximum van €750,-,  gesubsidieerd te krijgen. Daarnaast kan voor een ondersteuningstraject vanuit de adviseur 80% van de kosten gesubsidieerd worden. In totaal is voor het energieonderzoek en het ondersteuningstraject een subsidie van maximaal €2.500,- mogelijk. Voor dit tweede onderdeel dient de energieadviseur ook als energieregisseur. In totaal is het dus mogelijk om tot €3.250 subsidie te ontvangen.

Energieonderzoek en rapportage: MKB Energy CheckUp

Het energieonderzoek analyseert de huidige situatie bij de ondernemer. Vervolgens identificeert het relevante maatregelen voor energiebesparing. Om dit onderzoek uit te voeren gebruiken wij niet alleen onze expertise, maar ook onze MKB Energy CheckUp tool!

Uiteindelijk ontvang jij als ondernemer een rapport met onder andere;

  • een energiebalans met het elektriciteit- en het gasverbruik;
  • emissies, uitgesplitst in onderdelen van de bedrijfsvoering, uitgedrukt in CO2 of equivalenten;
  • beschrijvingen van de mogelijke energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen;
  • een identificatie van de potentie van energiebesparing en de potentiële CO2 reductie;
  • een presentatie van de investeringskosten van de benoemde maatregelen en de hierbij behorende terugverdientijden;
  • adviezen over de te nemen (erkende) maatregelen, terugverdientijden, financieringsmogelijkheden en subsidies.

CCS ontzorgt en adviseert!

Door de combinatie van een ‘hands-on’ aanpak en goed ontwikkeld gereedschap, ontzorgt CCS de ondernemer vrijwel compleet. Met het ondersteuningstraject bieden wij hulp met het identificeren van o.a. besparende maatregelen, subsidie mogelijkheden, financieringsplannen en het indienen van de subsidieaanvragen.

De kosten voor de besparende maatregelen zelf, worden niet gesubsidieerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten voor de aanschaf van zonnepanelen, warmtepomp of ledverlichting. Dus alleen voor het energieonderzoek en het ondersteuningstraject is subsidie te ontvangen. Wij zijn uiteraard bereid om je te helpen bij het vinden van andere relevante subsidies die eventueel wel aangevraagd kunnen worden.

Wil je meer informatie over de subsidie of onze diensten? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Over dit artikel

13 september 2021 / Auteur:

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief