Tender mest mono-vergisting

Tender mest mono-vergisting

Aan het eind van 2016 is door minister Kamp (EZ) een speciale regeling aangekondigd voor mestvergisters op boerderijschaal. De verwachting is dat de tender Mono-vergisting voor de zomer van  2017 wordt opengesteld. Maar op dit moment bestaat daar nog veel onduidelijkheid over.
Tijdens het onderhandelingsproces om tot een tender te komen zijn verschillende voorwaarden in de regeling opgenomen die niet persé gunstig zijn voor de individuele ondernemer. Zo zijn de maximale bedragen fors verlaagd, is de capaciteit gemaximeerd, en wordt in sommige gevallen een bankgarantie gevraagd.

12,5 €cent
Het maximale bedrag voor WKK (elektriciteit en warmte) is 12,5 €cent/kWh. Dat is fors lager dan bijv. in 2016, waar nog tegen 15 cent ingeschreven kon worden. De redenering vanuit EZ is dat door deze tenderregeling in één klap 200 installaties gebouwd gaan worden waardoor de kostprijs gaat dalen. Een toekomstig en onzeker kostenvoordeel wordt nu al verzilverd!.

400 kW
Om collectieve mestvergisters uit te sluiten van de regeling is de capaciteit gemaximeerd op 400 kW. Eerder stond die waarde nog op 300 kW, maar onder andere  vanwege feedback uit de sector is dit verhoogd naar 400 kW. Voor de meeste veehouders is dit geen belemmering. Verder sluit het goed aan op de beschikbare groen gas installaties, die nu gestandaardiseerd zijn op 40 m³/uur. Dat is net iets minder dan 400 kW.

Bankgarantie
Binnen de tender is het mogelijk een subsidie aanvraag te doen zonder dat duidelijk is waar de vergister komt en zonder de aanwezigheid van alle benodigde vergunningen. Als tegenprestatie vraagt RVO.nl een bankgarantie, ter hoogte van waarschijnlijk 2% van de totale subsidie. Voor bijvoorbeeld een 400 kW WKK, aangevraagd in fase 3, is dat iets meer dan €115.000. Wordt de vergister niet binnen twee jaar gebouwd, dan wordt dit bedrag door RVO.nl geïnt en bent  u uw subsidie kwijt.

Het gekke is dat dit overbodig is. Binnen de tender mag uitsluitend 100% mest worden vergist, waardoor de installaties vallen onder het activiteitenbesluit. Sinds ruim een jaar is het mogelijk met een melding te volstaan, waardoor je na 6 weken de benodigde vergunning binnen hebt. De optie om zonder vergunning SDE+ aan te vragen is om die reden eigenlijk overbodig.

Heeft u nog geen vergunning, maar wilt u wel een SDE+ aanvragen, maak dan z.s.m. de vergunning in orde. De openstellingsdatum van de tender is nog niet bekend. De kans is zeer groot dat als u nu actie onderneemt, de vergunning binnen is voor de tender sluit.

Jumpstart
De tender voor mono-vergisting wordt veel in verband gebracht met Jumpstart, een initiatief van onder andere Friesland Campina. Deze regeling staat, in tegenstelling tot wat veel mensen denken,  open voor elke onderneming in Nederland met een KvK-inschrijving. Het wel of niet participeren binnen coöperatie Jumpstart is een persoonlijke keuze. Er zitten voor- en nadelen aan participatie in Jumpstart.  Een voordeel is bijvoorbeeld de lease constructie, waarmee de financiering van de installatie wordt geborgd. Ook het collectief inkopen van service voor de vergister is een voordeel.  Het verkopen van de CO2-certificaten aan uw zuivelbedrijf is een mogelijk voordeel. Onduidelijk is in hoeverre dit marktconform is en blijft. Binnen Jumpstart is het niet mogelijk om voor warmtelevering te kiezen, een techniek die juist de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden bij mestvergisting.

Een nadeel van coöperatie Jumpstart is het verbod op gebruik van co-producten. Het is goed om te streven naar zoveel mogelijk gebruik van uitsluitend mest, maar met 5% co-producten creëer je wel ruimte om de case te optimaliseren, bijvoorbeeld om weidegang te compenseren of ter compensatie van een kleinere veestapel tot een geplande groei is gerealiseerd.

Twijfelt u welke route voor u het best past en heeft u behoefte aan een gesprek met een van onze adviseurs? Neem vrijblijvend contact op met Jan Willem Bijnagte op 0570-667 000 of stuur een mail naar info@ccsenergieadvies.nl

Over dit artikel

3 maart 2017 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief