Tweede ronde EED is begonnen

Tweede ronde EED is begonnen

Vorig jaar in juli begon de tweede ronde van de EED. Wat is dat ook al weer? De EED staat voor Energy Efficiency Directive en is een energiebesparingsonderzoek dat volgens de Europese richtlijn iedere 4 jaar uitgevoerd dient te worden door grote ondernemingen. Het is van toepassing voor ondernemingen met:

  • 250 fte in dienst, óf
  • jaaromzet van €50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van €43 miljoen.

De Europese wetgeving is op dit moment een urgent aandachtspunt voor ondernemingen. De deadline voor de 2e EED ronde is namelijk 31 december 2020. Dan dient er een volledig rapport zijn ingediend bij RVO EED. De tijd dringt nu omdat de scope van een dergelijk onderzoek erg uitgebreid is en daarom vaak een langere periode nodig is om in volledigheid te kunnen rapporteren. 31 december lijkt dus nog ver weg, maar dat valt in de werkelijkheid tegen!

Intervisie

CCS was gisteren aanwezig bij de intervisiebijeenkomst over de EED van FedEC, de beroepsvereniging van energieadviseurs. Met consultants van verschillende adviesbureaus bespraken we o.a. onze ervaringen over:

  • de scope van een EED onderzoek;
  • hoe RVO de ingezonden audits beoordeeld;
  • de koppeling tussen de EED en de informatie- en energiebesparingsplicht;
  • hoe om te gaan met beperkte informatievoorziening vanuit klanten;
  • de indeling van de rapportage.

Een dergelijke kennisuitwisseling is op dit moment erg nuttig. Op deze manier kunnen we namelijk twee dingen van elkaar leren. Ten eerste hoe we een rapportage kunnen aanleveren zodat deze voldoet aan alle wettelijke eisen van het RVO. Maar ook hoe we een document zo opzetten dat het begrijpelijk en werkbaar is voor een onderneming. Want anders kan een onderneming de verduurzaming niet realiseren.

Wilt u meer informatie over wat de EED inhoud en hoe u als onderneming hieraan kunt voldoen? Kijk dan op onze informatiepagina! Onze energieauditors kunnen uw bedrijf helpen met de audits. Tijdens de vorige ronde hebben we namelijk veel ervaring opgedaan. Onze adviseurs kunnen uw bedrijf ook helpen bij het voldoen aan de informatieplicht. Lees hier meer over het verschil tussen de EED en de informatieplicht.

Over dit artikel

26 juni 2020 / Auteur: Ing. Dennis Methorst

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief