Voortgang project Biogas I: Mestverwerking met groen gas productie

Voortgang project Biogas I: Mestverwerking met groen gas productie

Na het officiële startschot zit de vaart erin! Vanaf deze week gaat de schop de grond in voor de aanleg van een mono-mestvergister en een voor- en na opslagtank. Wanneer de loonwerker klaar is met de graafwerkzaamheden zal firma MST uit Tiel beginnen met de funderingen voor de tanks.

Het project stelt zich ten doel om jaarlijks ruim 20.000 ton rundveemest te vergisten (mono-mestvergisting) en daarbij het geproduceerde groen gas te gaan invoeden op het lokale gasnet. Het groen gas wordt vervaardigd uit biogas door een innovatieve gaswasser-installatie: de Bio-UP. De verwachting is dat de Bio-UP in juni operatief is.

Door de beoogde hoeveelheid rundveemest te vergisten wordt 1300 ton CO2 uitstoot vermeden. Naast een grote verduurzamingsslag wordt de melkveehouderij een netto energieleverancier. Op deze manier draagt de agrarische sector in belangrijke mate bij aan de energietransitie.

Over dit artikel

28 maart 2019 / Auteur: Knillis van der Burg MSc

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief