Warmtenet in Lochem

Warmtenet in Lochem

De Groene Fabriek

Warmtenet in LochemDe grootste energiewinsten liggen volgens CCS Energie-advies niet op individueel bedrijfsniveau maar zijn bedrijfsoverstijgend. Lokale overheden moeten met bedrijven samenwerken om tot een collectieve aanpak te komen gericht op de lange termijn. Daarom is CCS onderdeel van het consortium van De Groene Fabriek. Dit is een initiatief om de energietransitie van bedrijventerreinen en industriegebieden vorm te geven. De Kanaalzone in Lochem is de pilot hiervan. CCS doet hier mede onderzoek naar de haalbaarheid van het hergebruiken van de restwarmte van de industrie door middel van een warmtenet.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is eigenlijk niet meer dan een leiding met warm water. Huizen, bedrijven en soms hele buurten worden daarop aangesloten. Een warmtenet kan vaak veel CO2 en energie besparen wanneer de warmtebron efficiënter kan worden gebruikt dan de huidige lokale manier van warmteopwekking. Er zijn verschillende opties voor warmtebronnen voor een warmtenet. Een veel toegepaste warmtebron voor warmtenetten is het gebruik van restwarmte van industriële processen.

Situatie in Lochem

De gemeente Lochem heeft de ambitie in 2030 energieneutraal te zijn. Daarnaast dient er een warmtevisie opgesteld te worden om van het gas af te komen. Een warmtenet biedt een kans om daar invulling aan te geven. De Groene Fabriek heeft daarom onderzoek verricht om te zien of er een interessante businesscase zit in het aanleggen van een warmtenet op de restwarmte van de nabij gelegen industrieën.

Op dit moment zijn er twee grote fabrieken nabij Lochem die een grote hoeveelheid warm afvalwater lozen in een apart riool dat langs Lochem loopt. Naar verwachting is er ongeveer 125 TJ aan energie uit dit riool te halen, genoeg energie voor een groot aantal afnemers. Dit warme water kan verder worden opgewarmd en via leidingen naar diverse plekken worden gebracht. Hierdoor is er minder gas nodig voor het verwarmen van ruimtes en het verwarmen van tapwater.

De Groene Fabriek ziet een redelijk rendabele kans in een warmtenet dat centraal het warme rioolwater verder opwarmt middels een warmtepomp. Daarna wordt bij verschillende afnemers het warme water gekoppeld aan de huidige installaties. De cv-ketels blijven nu dus staan en kunnen de winterpieken opvangen. Hierdoor zijn er geen grote aanpassingen nodig bij de mogelijke afnemers en kunnen deze gefaseerd helemaal van het gas af. De terugverdientijd van een dergelijk warmtenet ligt tussen de 10 en 15 jaar, maar er zijn nog veel onzekere factoren die een grote rol spelen. Verder kan, wanneer deze wordt toegekend, de nieuwe SDE++ subsidie, die in 2020 vrijkomt, de terugverdientijd verkorten.

Meerdere geïnteresseerde gemeentes

Het warme afvalwater van de industrieën is in eigendom van het waterschap vanaf het moment dat dit in het riool komt. Het waterschap heeft aangegeven dat het rioolwater beschikbaar is, maar er zijn meerdere partijen geïnteresseerd in de warmte van het riool. Ook de gemeentes Berkelland, Borculo en Zutphen hebben aangegeven interesse te hebben. Het waterschap heeft aangegeven dat het project met de grootste maatschappelijke waarde voorrang krijgt. We hopen dan ook dat de plannen verder naar tevredenheid van het waterschap kunnen worden uitgewerkt, zodat een gedeelte gebruikt kan worden in Lochem.

Over dit artikel

12 juni 2019 / Auteur: Ing. Dennis Methorst

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief