Blog: Zeespiegelstijging

Blog: Zeespiegelstijging

De laatste tijd is er een hele discussie in Nederland gaande over wat de reductie van broeikasgassen er in Nederland toe doet. Ik wil echter de vraag omdraaien. Waarom is het voor ons zo belangrijk dat wij de emissie van broeikasgassen reduceren? Het antwoord is vrij helder. De stijging van de uitstoot van broeikasgassen veroorzaakt naar alle waarschijnlijkheid de opwarming van de aarde. Daarmee kan het smelten van de ijskappen verklaard worden. Een feit is in elk geval dat de wereldwijde zeespiegelstijging in 2000 ongeveer 3 mm per jaar was en nu al is opgelopen tot 4,3 mm per jaar. Voor Nederland gaat het KNMI, op basis van het IPPC rapport, uit van een stijging van minimaal 28 tot maximaal 83 cm in 2100. Nog niet schrikbarend zou je denken. Dat wordt het wel als je uitgaat van het mede smelten van al het landijs. Dat geeft een stijging van 80 meter van de zeespiegel!

Toen ik dit beeld een paar jaar geleden schetste, vond men mij een angstzaaier en onruststoker. Nu begint langzaam aan het beeld te komen dat, als wij Nederland voor de lange termijn (enkele honderden tot duizend jaar) in de huidige vorm willen behouden, klimaatverandering er wel toe doet. De bijdrage van Nederland in de emissiereductie mag dan beperkt zijn, wij hebben in mijn beleving absoluut een voorbeeldfunctie als land dat in problemen komt door de zeespiegelstijging. Verder dient vooral de focus te liggen op hoe wij anderen gaan overtuigen om hun broeikasgasemissie te reduceren. Naast het uitdragen van onze voorbeeldfunctie, ligt onze taak voornamelijk op het helpen van andere landen op dit gebied. Denk hierbij aan het inzetten van onze technologie. Vanuit CCS dragen wij ons steentje daaraan bij door middel van onze projecten.

 

Over dit artikel

28 februari 2019 / Auteur: Dr. Ir. René Cornelissen

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief