Zonne-energie projecten krijgen meer kansen

Zonne-energie projecten krijgen meer kansen

Vorige week heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering gevraagd wordt om de CO2-besparing van duurzame energietechnieken in de SDE++ anders te berekenen. De Tweede Kamer ziet namelijk graag dat er wordt gekeken naar de hele levensduur van een project. Op dit moment gaat de berekening uit van de eerste 15 jaar. In het geval van projecten met zonne-energie en windenergie pakt dit negatief uit. Deze projecten hebben vaak een veel langere levensduur dan die 15 jaar. Een zonnepark dat 25 jaar lang mee gaat, verliest in deze berekening dus 10 jaar. Deze projecten krijgen daardoor een slechtere positie op de rangschikking, terwijl dat niet terecht is. In die nieuwe SDE++ systematiek worden projecten namelijk gerangschikt naar prijs per bespaarde kilo CO2-emissie. Deze motie zorgt er dus voor dat projecten met zonne-energie meer kansen gaan krijgen.

Najaarsronde 2020 SDE++

De motie die nu is aangenomen heeft echter nog geen invloed op de CO2-besparing per techniek voor de najaarsronde 2020. Eerder werd op 24 juni wel al door de minister Wiebes bekend gemaakt dat de openstelling van de najaarsronde met 8 weken zou worden uitgesteld. Hiermee hoopt de minister de negatieve gevolgen van de lockdown op projectvoorbereidingen zoveel mogelijk op te kunnen vangen. De SDE++ ronde gaat nu op 24 november van start. De verschillende fases van de najaarsronde staan in onderstaande tabel.

Openstellingsronde SDE++ 2020
Fasegrenzen €/ton CO₂
24 november, 9:00 uur 70
30 november, 17:00 uur 85
7 december, 17:00 uur 180
14 december, 17:00 uur tot 17 december, 17:00 uur 300

Openstelling verschillende fasen voor de najaarsronde SDE++ 2020 en de fasegrenzen in €/ton CO2

Voorjaarsronde 2021 SDE++
In het huidige conceptadvies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) voor de SDE++ ronde voorjaar 2021, heeft zonne-energie een prijs per ton CO2-besparing van 24 tot 286 euro. De prijs is afhankelijk van de specifieke categorie waarin het project valt. Daarmee zouden alleen zonne-energiesystemen kleiner dan 1 MWp, of gebouwgebonden systemen groter dan 1 MWp in aanmerking komen in fase 1. Met de motie van de Tweede Kamer komen mogelijk ook de andere categorieën in aanmerking voor fase 1. Daardoor wordt de kans op subsidie voor deze projecten groter!

Meer uitdagende projecten zoals grote zonneparken, drijvende zonne-energiesystemen of zon-thermische systemen kunnen hier baat bij hebben. Deze projecten hebben vaak een lange aanloop. Mocht u een dergelijk project overwegen is het verstandig om al direct met één van onze adviseurs om tafel te gaan. Zij kunnen uw project vanaf de planontwikkeling tot de realisatie, van de subsidieaanvraag tot de projectfinanciering begeleiden tot een succes!

Tabel waarin de verschillende basisbedragen van de SDE++ subsidie per technologiecategorie voor de categorie zonne-energie zijn gerangschikt.

Concept advies voor de basisbedragen per technologiecategorie, specifiek de zonne-energie categorieën.

Over dit artikel

13 juli 2020 / Auteur:

Alle nieuwsberichten

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief