DICE: Dienst Collectieve Energieprojecten

Project

DICE: Dienst Collectieve Energieprojecten

Dienst Collectieve Energieprojecten

De energietransitie wint steeds meer momentum. De gemeenten stellen warmteplannen op voor hun wijken, de regio’s schrijven een Regionale Energie Strategie en de provincies borgen dat de langetermijndoelstellingen worden gehaald door het ondersteunen van gerichte initiatieven. Bedrijventerreinen spelen hierin een grote rol, aangezien hun energieverbruik meer dan 20% van het totale verbruik in Nederland uitmaakt.

Vaak wordt van het parkmanagement of ondernemingsverenigingen verwacht dat zij als eerste actie ondernemen. Zij hebben namelijk vaak de regie over de energietransitie en zetten zich in om gezamenlijk tot een plan van aanpak te komen. Toch blijkt het voor hen in de praktijk vaak lastig de beweging in gang te zetten.

Om de rol als ‘lokale trekker’ goed in te vullen zijn enerzijds inzicht en informatie nodig om de meest kansrijke projecten te identificeren, en anderzijds een heldere rolverdeling om deze projecten ten uitvoer te brengen. Daarnaast zijn collectieve energieprojecten uitdagend: het vergt een lange adem. Het energiesysteem is complex en de business case moet aantrekkelijk zijn. In dit project ontwikkelden verschillende betrokken partijen een procesaanpak waarmee adviseurs de ‘lokale trekker’ een vliegende start kunnen bieden om deze problemen te tackelen. Het consortium bestond uit brancheorganisaties Clok en IVBB, onderzoeksorganisatie TNO, Hogeschool Saxion, geo-ICT-specialist MapGear, ondernemersvereniging OBAN, Businesspark Nieuw-Vennep Zuid en CCS Energie-advies.

Doel van het project

Wij versnellen de energietransitie op bedrijventerreinen door ‘lokale trekkers’ de informatie en gereedschappen te bieden om collectieve acties te kunnen initiëren en/of te versnellen. Met behulp van DICE zijn bedrijventerreinen in staat om op collectief niveau naar mogelijkheden te zoeken en gezamenlijk oplossingen toe te passen waar zowel de ondernemer als de aandeelhouder profijt van heeft. In deze ontwikkeling ligt de focus op het versneld aardgasvrij maken van de warmtevoorziening voor gebouwen, met zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker en de maatschappij.

Klik hier om meer over DICE te lezen.

DICE procesaanpak

DICE: de processtappen in beeld

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief