DICE: Dienst Collectieve Energieprojecten

Project

DICE: Dienst Collectieve Energieprojecten

Dienst Collectieve Energieprojecten

De energietransitie krijgt steeds meer momentum. De gemeenten maken warmteplannen voor hun wijken, de regio’s schrijven een Regionale Energie Strategie en de provincies borgen dat de lange termijn doelen worden gehaald door het ondersteunen van gerichte initiatieven. Bedrijventerreinen spelen daarin een grote rol, want hun energieverbruik vormt immers ruim 20% van het gehele verbruik in Nederland.

Vaak wordt het parkmanagement of de ondernemingsvereniging (indien aanwezig) logischerwijs gezien als de Lokale Trekker: de partij die lokaal de regie heeft over de energietransitie en deze versnelt. Toch blijkt het voor hen in de praktijk vaak lastig beweging in gang te zetten.

Om de rol als lokale trekker goed in te vullen zijn enerzijds inzicht en informatie nodig om de meest kansrijke projecten te identificeren, en anderzijds een heldere rolverdeling om deze projecten ten uitvoer te brengen. Daarnaast zijn collectieve energieprojecten uitdagend: het vergt een lange adem. Het energiesysteem is complex en de business case moet aantrekkelijk zijn. In dit project ontwikkelen verschillende betrokken partijen een procesaanpak waarmee adviseurs de lokale trekker een vliegende start kunnen bieden om deze problemen te tackelen. Dit consortium bestaat uit brancheorganisaties Clok en IVBB, onderzoeksorganisatie TNO, Hogeschool Saxion, geo-ICT-specialist MapGear, ondernemersvereniging OBAN, Businesspark Nieuw-Vennep Zuid en CCS Energie-advies.

Doel van het project

Wij versnellen de energietransitie op bedrijventerreinen door lokale trekkers de informatie en gereedschappen te bieden om collectieve acties te kunnen initiëren en/of te accelereren. In deze ontwikkeling ligt de focus op het versneld aardgasvrij maken van de warmtevoorziening voor gebouwen, met zo laag mogelijke kosten voor de eindgebruiker en de maatschappij. Dit bereiken wij door de Dienst Collectieve Energieprojecten (DICE) commercieel beschikbaar te
maken. De DICE is een innovatieve dienst die bestaat uit een procesaanpak voor het opstellen van een strategie en het definiëren van concrete collectieve energieprojecten (in de vorm van projectbeschrijvingen) voor de lokale trekker op een bedrijventerrein. Deze elementen worden uitgewerkt op basis van publieke data en lokale gegevens die worden verzameld en geanalyseerd in het Informatiesysteem Collectieve Energieprojecten (ICE), een suite van gekoppelde databases en applicaties. ICE wordt samengesteld door projectpartner TNO. De resultaten van de aanpak worden ontsloten voor de lokale trekker door ze te visualiseren in het vernieuwende DICE Dashboard. Het DICE Dashboard maakt tevens monitoring en disseminatie van de voortgang mogelijk. Dit dashboard wordt gerealiseerd door projectpartner Mapgear.

DICE procesaanpak

DICE: de processtappen in beeld

Projectactiviteiten

De DICE wordt gedurende het project samengesteld uit hoofdzakelijk bestaande elementen aan de hand van twee pilot cases: bedrijvenparken Apeldoorn-Noord en Nieuw-Vennep Zuid. Gedurende de uitwerking van de pilotprojecten werken wij met twee principes:

– Vraaggericht: energie steken in oplossingen met draagvlak;

– Actiegericht: concrete acties snel uitvoerbaar maken voor de lokale trekker.

Het proces start met het verzamelen van lokale informatie én publieke data om het informatiesysteem collectieve energieprojecten (ICE) te configureren. Dit vullen wij aan met data analyses in het ICE en resultaten uit workshops met de lokale stakeholders, die door projectpartner Saxion worden geleid. Aan de hand van de informatie in het ICE worden de strategie en de collectieve energieprojecten opgesteld. De informatie wordt in het DICE Dashboard tot leven gewekt met kaarten en kan zo ook met de stakeholders worden gedeeld. We ontwikkelen gedurende het project het dashboard, we gebruiken klankbordgroepen om de aanpak te toetsen aan de markt en aan collectieve energieprojectexperts, en we schrijven een plan van aanpak om de DICE uit te rollen. De lessen uit het project documenteren wij in een gerichte, lerende evaluatie.

Resultaat

De DICE is gedurende het project ontwikkeld en op een tweetal pilot bedrijventerreinen getest en aangescherpt: De lokale trekkers van de pilots hebben via het DICE Dashboard de beschikking over de energiegegevens, de strategie en de collectieve energieprojectbeschrijvingen. In navolging van het project versnelt of initieert de lokale trekker collectieve energieprojecten.

Het project resulteert bovendien in de beschikbaarheid van de DICE voor de bedrijventerreinen van Nederland, aangeboden als product door de commerciële projectpartners. Hiertoe gebruiken zij de ontwikkelde procesaanpak voor het opstellen van een energiestrategie en de opgestelde templates voor concrete collectieve energieprojecten. Het ICE is klaar om voor de volgende terreinen geconfigureerd te worden en een aansprekend dashboard maakt de gegevens en analyses beschikbaar voor de parkmanagers, ondernemersverenigingen en ondernemers die van de DICE gebruik zullen maken.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en maak hieronder een keuze.

Digitale nieuwsbrief Hardcopy nieuwsbrief